Huvud / Analyser

Höjd och vikt hos nyfödda: normer för ålder

En av huvudindikatorerna för att bedöma hälsan hos ett nyfött barn är längd, vikt, huvud och bröstomkrets. Normerna för tillväxt och viktökning hos nyfödda fastställs av Världshälsoorganisationen.

Många mödrar är intresserade av hur dessa indikatorer på barnets utveckling förändras, huruvida deras nyfödda barns höjd och vikt motsvarar normerna.

Höjd- och viktnormer hos nyfödda

Efter att barnet har fötts tas standardmått - längd och vikt.

Tillväxten hos ett nyfött barn är 45-54 cm. Men mer exakta mätningar av barnets tillväxt utförs 2-3 dagar efter förlossningen. Detta beror på det faktum att graden av deformation av skalben och svullnad i huvudets mjuka vävnader minskar under denna tid..

Kroppslängden (höjden) hos ett nyfött barn beror på många faktorer. De viktigaste är ärftlighet, barnets kön, tillståndet för livmoderhalsflödet under graviditeten, kvaliteten på moderns näring..

Det finns vissa mönster i tillväxten av en nyfödd. Så den mest intensiva tillväxten observeras under de första tre månaderna av ett barns liv. Under denna period växer den med cirka tre centimeter varje månad. Under 3-6 månader "sträcker" barnet sig i genomsnitt 2,5 cm per månad. Från den sjätte till den nionde månaden växer barnet med 1,5-2 cm varje månad och under perioden 10-12 månader - med en centimeter per månad.

Således ökar tillväxten hos en liten man med i genomsnitt 25 cm per år..

Genomsnittsvikten (vikten) för ett helt nyfött barn är 2,6-4,5 kg. Under de senaste åren har födelsen av ett ökande antal "hjältar" observerats. Numera är det inte ovanligt att föda ett barn som väger 4,5-5 kg.

Vid upprepade födelser föder en kvinna vanligtvis ett barn som är större än först.

Den första dagen efter födseln har barnet en fysiologisk minskning av kroppsvikt. Det är förknippat med vattenförlust, andning, svettning och fasta. Dessutom sker den största viktminskningen hos ett barn oftast den andra eller fjärde dagen, mindre ofta den femte dagen efter födseln. Normal viktminskning är cirka 5-10% av födelsevikt. Hos förstfödda och stora barn är viktminskning mer uttalad. Pojkar går också ner mer i vikt. Vid livsveckan återställs vikten hos cirka 50% av barnen, på den tionde dagen - på 75%, med två veckor - hos nästan alla friska nyfödda.

Viktminskningen är mer signifikant hos för tidigt födda barn (9-14%), och deras vikt minskar under en längre tid. Viktåterhämtning hos sådana barn sker vanligtvis 20-22 dagar efter födseln..

Tillväxtdynamik

Höjden och vikten hos nyfödda ökar av många anledningar. Men vissa allmänna trender kan identifieras. Så under den första levnadsmånaden ökar barnets vikt med i genomsnitt 20 g varje dag. Under den andra månaden är denna ökning 30 g. Således fördubblas vikten av en fyra månader gammal bebis jämfört med födelsevikt och efter 12 månaders liv tredubblas den.

Barnläkare använder en speciell enkel formel för att beräkna erforderlig kroppsvikt. Så under de första sex månaderna av ett barns liv bestäms hans vikt av formeln:

Kroppsvikt = födelsevikt (g) + 800 × N. I detta fall betyder N antalet livsmånader.

Vid ett barns ålder 7-12 månader används följande formel för beräkning av viktnormen:

Kroppsvikt = födelsevikt + 800 × 6 + 400 × (N - 6).

Stora barn vid födseln har vanligtvis mer vikt än sina kamrater under det första året. Nyfödda, vars födelsevikt inte översteg 3,3 kg, skulle få mer än sina kamrater under den första månaden och komma ikapp med dem vid två månaders ålder.

Mammor måste kontrollera höjden och vikten på sina barn. Naturligtvis är ovanstående beräkningar inte helt praktiska. Därför är det bättre att använda färdiga bord med höjd och vikt hos nyfödda..

Nyfödda höjd- och viktdiagram

År 2006 satte WHO nya internationella standarder för höjd och vikt hos nyfödda. Dessa standarder bestämmer barnets normala utveckling i tidig ålder och används för att bedöma barns tillstånd på alla platser, oavsett typ av utfodring, socioekonomisk status, etnicitet..

Barnvikt vid födseln: normal

Vid födseln varierar vikten hos vissa barn betydligt, även om de föddes efter samma antal veckor i livmodern. Barnets vikt vid födseln bestämmer inte dess ytterligare vikt och konstitution, efter födseln går barnet ner i vikt.

Den fysiologiska normen för viktminskning hos ett nyfött barn anses vara 5-7% av kroppsvikt vid födseln med 3-4 dagar av livet (i genomsnitt är det cirka 150 g).

Vikten av en baby som föddes är ett ganska populärt samtalsämne både inför födseln och i minst två år till. Och även om den ursprungliga kroppsvikten för en nyfödd är ganska individuell, finns det allmänt accepterade i medicinsk praxis normen för vikten av en nyfödd.

Nyfödda kroppsvikt klassificeras vanligtvis som normal (2,6-2,9 kg), stor (4,0 kg och mer), låg (1,5-2,5 kg), mycket låg (1,0-1,5 kg) och extremt låg (upp till 1,0 kg).

Faktum är att allt är mycket enklare - normalt vid födseln betraktas som en vikt i intervallet 2600 till 4000 g och en höjd på 46-56 cm.

Förhållandet mellan massa och höjd är också viktigt; för barn används Quetelet höjd-viktindex (norm 60-70): vikten i kg divideras med höjden i centimeter. Ett värde mindre än 60 är en brist, mer än 70 är ett överskott av massa.

Fram till den 1 januari 1993 ansågs ett barn som föddes med en kroppsvikt mindre än 1000 g i Ryssland vara olämpligt. Och först med övergången från Ryssland 1993 till kriterierna för levande födelse som rekommenderades av Världshälsoorganisationen 1975 blev den praktiska användningen av grundläggande kunskaper inom fysiologi och patologi hos djupt prematura barn, ackumulerade av våra forskare, möjlig..

Den internationella statistiska klassificeringen av sjukdomar (ICD-10) klassificerar nyfödda barn som är födda med en graviditetsålder på mindre än 28 hela veckor till extremt omogna barn (kod P07.0). De flesta av dem föds med en kroppsvikt under 1000,0 g, vilket är enligt WHO: s rekommendationer 1977. definieras som extremt låg kroppsvikt och definieras av ICD-10 som extremt låg kroppsvikt (kod P07.2).

I Ryssland når antalet barn födda med låg kroppsvikt (1,5-2,5 kg) 6-10% och utomlands - 5-19%. Oftast föds sådana barn antingen med för tidig födsel vid 34-38 veckor eller med brådskande födelse, men i närvaro av placentinsufficiens. Dessa barn har låg immunitet och hög sjuklighet under det första året av livet, och flickor släpar efter i fysisk utveckling upp till 7 år och till och med upp till 17-18 år, och de kännetecknas av försenad pubertet.

Barn födda med låg födelsevikt vid 8-9 års ålder är mer benägna att ha nedsatt uppmärksamhet, synuppfattning och kognitiv aktivitet, låg intelligens och kontroll över känslor, liksom dålig akademisk prestation, särskilt i skrivande, läsning och matematik.

Enligt litteraturen föds barn med en stor kroppsvikt (4,0 kg och mer) i 10-20% av fallen och pojkar råder bland dem. Det antas att orsakerna till utvecklingen av ett stort foster är närvaron hos moderen till tillstånd som diabetes mellitus och / eller fetma, medfödd eller förvärvad defekt hos de atrioventrikulära hjärtklaffarna, låga blodnivåer av alfa-fetonrotein, höga nivåer av tillväxthormonbindande protein och metaboliska egenskaper foster på grund av genetiska faktorer.

Man tror att en stor födelsevikt ökar risken för att utveckla patologi under förlossningen, vilket i sin tur ökar risken för perinatal dödlighet och påverkar barnens vidare utveckling negativt. Det har visats att stora barn inte skiljer sig från sina kamrater i fysisk utveckling redan ett år efter födseln. Det finns bevis för att flickor födda med en stor kroppsvikt, även i puberteten, ligger före sina kamrater med normal kroppsvikt i vikt och längd, men samtidigt har en försening i puberteten.

Och avslutningsvis, om ett barn föddes i tid, beror hans hälsa inte på om det har en stor, medelstor eller låg vikt. Dessutom, med rätt tillvägagångssätt, kan även ett för tidigt barn ha normala indikatorer på fysisk utveckling i framtiden..

Barnvikt vid födseln: normer och avvikelser

Oavsett de genomsnittliga viktnormerna för nyfödda som accepteras av WHO, är det osannolikt att spädbarn kommer att kontrollera med dem: vissa föds som hjältar, andra är smulor och andra faller precis "i mitten". Vad beror det på? När spelar en nyfött vikt? Är det möjligt att "korrigera" vikten på ett barn under graviditeten? Daria Aleksandrovna KINSHT, chef för avdelningen för neonatologi, neonatolog, anestesiolog-resuscitator av den högsta kategorin i AVICENNA Medical Center för moder- och barngruppen..

Viktnormer hos nyfödda

Standardindikatorerna för födelsevikt är 2,8 kg - 4 kg med en höjd av 46 till 55 centimeter. Experter noterar att större barn idag föds alltmer - den "heroiska" vikten hos en nyfödd på 5 kg har upphört att vara en sådan sällsynthet..

Enligt WHO kan vikten av spädbarn vid födseln klassificeras enligt följande:

Flickor vikt

Pojkens vikt

Enligt dessa tabeller kan indikatorer som ligger inom intervallet från "under genomsnittet" till "över genomsnittet" bedömas som normen. Indikatorerna "låg" och "mycket låg", "hög" och "mycket hög" är en anledning till närmare uppmärksamhet hos specialister.

”Det är inte så mycket vikt som spelar roll som dess överensstämmelse med graviditetsåldern. Till exempel är ett barn födt 40 veckor med en vikt på 2000 g och ett barn vid 32 veckor med samma vikt två helt olika barn.

Huvudrollen spelas inte av viktparametrarna själva eller deras överensstämmelse med genomsnittliga indikatorer, utan av förhållandet mellan barnets längd och vikt. Detta värde låter dig bestämma Quetelet-indexet - vikt i gram dividerat med höjd i centimeter. Om värdet ligger i intervallet 60 till 70 - anses detta vara normen för heltidsbarn..

”Viktigt: alla ovanstående data och normer gäller endast för spädbarn som föds i tid. Det finns andra kriterier för prematura barn..

Specialistkommentar

Det finns speciella tabeller för överensstämmelse mellan barnets vikt och längd med graviditetsåldern - för pojkar respektive flickor. Naturligtvis kan användningen av dessa tabeller bara ge en ungefärlig bild, eftersom varje land och faktiskt varje region kan ha sina egna egenskaper. Rätt data för sådana tabeller är ett allvarligt problem, men WHO: s arbete pågår redan. När det gäller tabellerna som används nu kan vissa exempel ges, även för fullfödda nyfödda, den "rätta" vikten kan vara annorlunda: till exempel med en graviditetsålder på 37 veckor (detta är en fullvärdig baby), kan en vikt på 2850 g betraktas som "korrekt", samtidigt för ett barn med en graviditetsperiod på 41 veckor, kommer denna vikt att anses otillräcklig. I genomsnitt kan vikten av en fullvärdig baby från 3000 till 4000 g anses vara tillräcklig.

Nyfödd vikt och föräldrafysik

Det finns en uppfattning att ”hjältar” ofta föds av stora föräldrar och smala och korta kvinnor bär miniatyrbarn med låg vikt. Det märktes också att föräldrar som själva föds stora har större sannolikhet för att få ett barn som väger 4 kg eller mer..

Läkare säger att i själva verket beror inte fostrets och det nyfödda barnets vikt så mycket på föräldrakroppen - i moderlivet utvecklas normalt alla barn enligt samma lagar..

Specialistkommentar

Du kan korrelera vikten på det nyfödda med föräldrarnas vikt och längd, men i större utsträckning visas detta senare när barnet växer upp. En elegant kvinna med en höjd av 150 cm borde inte ha en heltidsbarn som väger två kilo, och en lång kvinna som väger närmare 90 kg borde inte ha en fem kilo baby alls! För dem är ungefär samma indikatorer relevanta, även om sammanställningen av specialtabeller och program som bestämmer förhållandet mellan barnets vikt och längd med föräldraparametrar också är under utveckling..

Ultraljudsvikt och födelsevikt

Ibland börjar blivande mödrar oroa sig över barnets vikt långt före födseln. Under ultraljud beräknar screeningsläkaren alltid fostrets uppskattade vikt baserat på data om graviditetsålder, huvud- och mageomkretsar, längden på lårbenet och biparietstorleken på fostrets huvud (avståndet mellan de yttre och inre konturerna av båda parietala benen).

Om den uppskattade vikten av barnet skiljer sig från de accepterade normerna i mer eller mindre utsträckning, men samtidigt har inga avvikelser i tillståndet för moderkakan och fostret identifierats, detta är ingen anledning att oroa sig.

Specialistkommentar

Det är omöjligt att exakt "väga" fostret på grundval av ultraljud, och den uppskattade vikten hos barnet faller mycket sällan exakt samman med den nyfödda verkliga vikten..

Fostervikt under graviditet

I vissa fall kan fostrets lilla storlek och vikt indikera dess utvecklingsfördröjning och förekomsten av graviditetspatologier. En allvarlig avvikelse mellan den fysiska utvecklingen av fostret och graviditetsåldern kallas fostrets undernäring eller intrauterin tillväxthämningssyndrom.

Det finns två former av hypotrofi:

Symmetrisk form av hypotrofi. Det noteras redan i de tidiga stadierna av graviditeten, medan alla fostrets parametrar mätt med ultraljud är mindre än det normativa.

Asymmetrisk form av hypotrofi. Det utvecklas efter 28 veckors graviditet. Det kännetecknas av ojämn utveckling av fostret. Vid ultraljud kan läkaren avgöra detta om storleken på fostrets huvud och kropp inte överensstämmer med bukomkretsen.

Denna intrauterina tillväxthämning börjar när fostret får otillräcklig näring. Som regel beror det på moderkakans patologier..

Orsakerna till detta kan vara:

 • undernäring,
 • dåliga vanor,
 • kronisk modersjukdom,
 • genetisk patologi,
 • infektioner.

I andra fall konstaterar ultraljudsläkaren tvärtom att fostrets storlek är för stor jämfört med normerna.

Vad ska jag göra om de i slutet av en ultraljudundersökning skriver "ett stort foster" eller tvärtom misstänker intrauterin tillväxthämning på grund av dess lilla storlek? Är det möjligt att på något sätt påverka vikten av en baby som ännu inte har fötts?

Specialistkommentar

"Viktkorrigering" genom att korrigera en gravid kvinnas livsstil med ett viktunderskott hos fostret är omöjligt, eftersom utvecklingsfördröjning oftast är förknippad med moderkakans patologi (kronisk placentinsufficiens), som inte kvalitativt utför sin funktion att leverera näringsämnen till fostret. Ibland kan orsaken vara ett barns sjukdom, inklusive genetisk patologi.

Fostrets stora vikt lämpar sig inte heller för korrigering, eftersom barnet inte kan "gå ner i vikt" i livmodern. I vilket fall som helst bör en kvinnas näring vara komplett och balanserad och innehålla inte bara alla nödvändiga näringsämnen i den erforderliga mängden (proteiner - animaliskt och vegetabiliskt ursprung, kolhydrater och fetter) utan också spårämnen och vitaminer. Det är omöjligt att gå på en stel diet så att barnet är "litet" eller inte "fortsätter att växa vidare" under de sista veckorna av graviditeten, eftersom detta kan göra mer skada än nytta, inklusive leda till för tidig födsel.

Överviktig nyfödd

Ofta är stora spädbarn, vars vikt överstiger de genomsnittliga normerna i WHO-tabellen, helt friska. Men i vissa fall är övervikt hos en nyfödd ett symptom på störningar som kräver en läkares uppmärksamhet och kontroll..

Situationer kräver särskild uppmärksamhet när:

 • mamman hade diabetes eller andra endokrina sjukdomar under graviditeten;
 • barnet har tecken på postmaturitet (brist på original smörjmedel på barnets kropp, torrhet och maceration (peeling, peeling) i huden).

Specialistkommentar

Överviktiga barn kan vara "konstitutionellt stora" och ändå vara helt friska. Men det finns också barn i vilka övervikt kan förknippas med metaboliska störningar hos modern under graviditeten. Under de första dagarna efter födseln har sådana barn ofta hälsoproblem, i synnerhet en tendens till låga blodsockernivåer, andningsbesvär.

Nyfödda viktbrist

Fulltidsbarn med undervikt (undernäring) behöver särskild uppmärksamhet och vård under de första månaderna efter födseln.

För behandling av undernäring ordineras spädbarn och deras mammor en speciell diet, strikt individuell för varje fall. Detta beror på det faktum att en nyfödd med låg kroppsvikt å ena sidan behöver en ökad mängd näringsämnen och å andra sidan i den mest skonsamma näringen för mag-tarmkanalen..

Specialistkommentar

Att ha ett barn som är underviktigt är ett allvarligt problem och allvarligare än att ha ett stort barn. En massbrist uppstår när ett barn prenatalt saknar nödvändiga ämnen. Följaktligen sker utvecklingen av alla organ och vävnader under ogynnsamma förhållanden, vilket åtföljs av degenerativa förändringar och dysfunktioner hos organ, ju mer uttalad desto större viktunderskott. Därför bör problemet betraktas som bredare än bara "viktökning".

Små barn är mer benägna att drabbas av ämnesomsättningssjukdomar, och i äldre ålder är de mer benägna att vara överviktiga och i vuxenlivet övervikt och därtill hörande artär hypertoni och typ II-diabetes mellitus. Detta betyder inte att du behöver "begränsa barnets näring", du behöver bara komma ihåg att näring ska vara balanserad och av hög kvalitet, innehållande alla nödvändiga näringsämnen, vitaminer och spårämnen, med rättelse i tid av en barnläkare.

Vad är vikten av ett barn vid födseln och varför?

När ett barn föds i en familj är det första som föräldrar skyndar sig för att berätta för alla släktingar och vänner att barnet är kön, längd och vikt. Läkare är de första som skriver in dessa indikatorer i hans medicinska register. Vilken betydelse har dessa parametrar för föräldrar och läkare? Och vad ska vara den normala höjden och vikten hos ett barn vid födseln?

Det allra första, det viktigaste

Barnets längd, vikt vid födseln, liksom bröstets och huvudets omkrets är de första och mest grundläggande parametrarna som gör det möjligt för läkare att korrekt bedöma det fysiska tillståndet hos barnet som föddes. För låga eller för tunga kroppsproportioner är inte bara siffror. Baserat på dem kan experter anta (och även utesluta) många olika avvikelser i hälsan hos en född liten man. När barnet växer upp, baserat på dessa uppgifter, övervakar barnläkare hans hälsa, ger råd till föräldrar om den dagliga behandlingen, näring av barnet, massage, gymnastik och gör nödvändiga möten.

Det är därför, omedelbart efter födseln, vägs barnet, mäts och sedan registreras dessa uppgifter i journalen. Vidare kommer hela det första året av en liten persons liv hos en barnläkare att mätas varje månad, vägas efter dynamiken i förändringar i kroppens grundläggande proportioner. Faktum är att det första året växer barn mycket aktivt och går upp i vikt. Och de grundläggande fysiska indikatorerna kan berätta för barnläkaren om allt är normalt i en liten organism, om det finns några avvikelser som är värda att uppmärksamma, om något behöver korrigeras.

Vad som anses vara normen?

Pediatrisk norm för fullfödda nyfödda är en höjd av 45–56 cm och en kroppsvikt på 3-4 kg. Samtidigt beror barnets längd och normala vikt vid födseln av olika skäl..

 • Ärftlighet. Höga, stora föräldrar föder oftast stora barn och vice versa.
 • Graviditetsåldern. Fulltidsbarn ska väga i området 3-4 kg (graviditetsålder minst 38 veckor). Hos prematura barn beror längd och vikt på graden av prematuritet. Under en period på upp till 35 veckor kan en baby väga lite mer än 1,5 kg och under en period på mindre än 28 veckor - mindre än 1 kg (sådana barn anses vara extremt för tidiga).
 • Barnets kön. Enligt statistiken är vikten av en nyfödd pojke i genomsnitt 100-300 g mer än flickor.
 • Ordningen på födelse i familjen. Det anses vara normen att barn födda tvåa eller tredje i en familj är större än förstfödda.

Dessutom har det nyligen skett en trend mot att påskynda barnens biologiska utveckling. I allt högre grad föds de ganska stora - de väger 5 kg eller ännu mer.

För tydlighetens skull anges vikten av nyfödda (i kg) i tabellen:

IndikatorvärdeVäldigt lågLågNedan
mitten
MittenHögre
mitten
LångMycket
lång
Flickor2,02.42.83.23.74.24.8
Pojkar2.12.52.93.33.94.45.0

Indikatorer som finns i tabellen i intervallet mellan "under genomsnittet" och "över genomsnittet" kan betraktas som normala. Resten kräver mer uppmärksamhet från specialister..

Efter födseln under de första dagarna går barnet ner i vikt lite. Detta är en fysiologisk process som du inte borde vara rädd för alls. Vanligtvis förlorar en hälsosam, heltidsbarn upp till 10% av sin vikt vid födseln med 3-4 dagar. Detta beror på bristen på mjölk hos modern under de första dagarna, utsläpp av mekonium (avföring från nyfödda), urin, samt förlust av fukt (när du andas barnet, i form av svett). Men med rätt vård och tillräcklig utfodring, vid tidpunkten för urladdning från sjukhuset, väger barnet samma som när det föddes.

Avvikelser från normen

Stora eller för små barn föds inte alltid enligt den genetiska principen. Det händer att detta påverkas väsentligt av riskfaktorer som kräver särskild uppmärksamhet åt den nyfödda och dess vidare utveckling..

Så barn med stor kroppsvikt föds ofta till mödrar som lider av diabetes mellitus eller sköldkörtelsjukdom. Dessutom, på grund av olika överträdelser under graviditeten, kan barnet födas med tecken på postmognad (sådana barn har inte originalt smörjmedel på kroppen, deras hud är torr, det kan dra av sig).

Små barn (mindre än 3 kg) föds ofta till följd av moderns dåliga vanor, hennes otillräckliga näring (mamma var rädd för att ”mata” barnet), akuta eller kroniska sjukdomar (inklusive infektionssjukdomar), andra patologier där fostrets näring genom moderkakan störs, genetiska sjukdomar hos fostret självt. Detta kan leda till felaktig utveckling. En märkbar skillnad mellan fostrets höjd och vikt och graviditetsåldern kallas intrauterin tillväxthämningssyndrom eller undernäring..

Gör skillnad mellan symmetrisk och asymmetrisk form av hypotrofi. Den första kan detekteras under en ultraljudsundersökning även vid en ganska tidig graviditetsperiod: alla fostrets parametrar kommer att vara mindre än normen. Den andra detekteras efter 28 veckor, medan storleken på fostrets kropp och huvud inte motsvarar utvecklingen till buken..

Ignorera inte remissen för en ultraljudundersökning, genomgå planerad (och, om nödvändigt, oplanerad) ultraljud, följ rekommendationerna från den läkare som leder graviditeten, om medicinsk korrigering krävs.

När det gäller svårighetsgrad kan undernäring vara den första (eftersläpande mindre än 14 dagar), den andra (eftersläpande med 14–28 dagar) och den tredje (eftersläpande mer än 28 dagar) grader. Grad 1 har vanligtvis inte någon signifikant effekt på den fortsatta utvecklingen av barnet. Men 2 och 3 kan orsaka patologier (beroende på vilket organ som släpar efter). Den farligaste komplikationen som kan orsakas av undernäring är underutveckling av nervsystemet (barnet kan komma efter i mental utveckling).

Det är därför det är viktigt att övervaka de fysiska parametrarna hos fostret redan innan barnet föds. Ofta kan problemet lösas (eller minimeras) även i utero. Och då kommer varken vikten eller höjden eller hälsan hos det nyfödda barnet att störa föräldrarna..

Hur mycket väger ett friskt barn och vad som bestämmer barnets vikt vid födseln

Hur mycket väger mitt barn? Varje blivande mamma ställde ofta en liknande fråga till barnmorskan..

Smulans vikt är av stor betydelse, för från det kan du förstå hur frisk barnet är.

Det är viktigt att hålla denna parameter under kontroll under graviditeten..

Den blivande mamman kan självständigt beräkna barnets ungefärliga vikt vid födseln.

Men om hon vill få de mest korrekta resultaten bör hon definitivt söka hjälp från barnmorskan som leder graviditeten..

Barnets normala vikt vid födseln

Den normala födelsevikten hos en baby varierar mellan 3200-3500 gram, medan kroppslängden är 50-52 cm.

Experter säger att avvikelser från sådana indikatorer kan berätta om förekomsten av hälsoproblem - endokrina störningar, diabetes mellitus är ofta gömda bakom en stor vikt och svag immunitet bakom en liten.

Hur det ofödda barnets vikt mäts?

Under andra halvan av graviditeten ökar den förväntade mammans kroppsvikt snabbt.

I väntan på att barnet ska födas kan en kvinna gå upp mellan 10 och 20 kg i vikt. Det finns också situationer då viktökning överstiger 20 kg..

Samtidigt är gravida kvinnor intresserade av svar på sådana frågor: vad är vikten på barnet vid ett visst stadium av graviditeten.

Bestämning av fostervikt enligt Jordania-formeln används efter 35 veckors graviditet. För att göra detta måste du ta hänsyn till följande värden:

 • Bukomkrets (mätt i centimeter, vid navelnivån).
 • VSDM (höjden på livmoderns fundus, mätt från punkten på fundus till pubic artikulation).

Formeln ser ut så här: kylvätska x VDSM +/- 200 gram.

Det låter dig bestämma barnets ungefärliga vikt vid födseln. Det kommer emellertid att vara möjligt att få exakt information endast innan barnets födelse, eftersom dess vikt förändras i proportion till vilken mat mamman äter och i vilken mängd.

Bestämning av barnets vikt enligt Yakubova-formeln utförs enligt en liknande formel.

Fostrets omkrets (i cm) läggs till VDSM och multipliceras med 100 och divideras sedan med 4.

Resultatet jämfört med föregående formel skiljer sig med 30-40 gram.

Många läkare använder kalendermetoden, där barnets vikt bestäms av graviditetsåldern och livmoderns storlek. Följande parametrar beaktas här:

 • Bredden på livmoderns främre halvcirkel.
 • VDSM, mätt i cm.

Avvikelsen i beräkningarna blir inte för stor. Det bör förstås att de data som erhålls med någon av de valda metoderna är ungefärliga. Det är inte alla som kan beräkna barnets exakta vikt och vid graviditetstidpunkten är denna parameter inte särskilt viktig..

Liten bebis

Eftersom alla människor är olika, föds de med olika indikatorer..

Vissa är helt friska, medan andra är onormala..

Om din familj har barn födda med undervikt måste du definitivt berätta för din läkare om det.

Specialisten bör veta att det inte finns någon anledning till oro - barnet kommer att födas med låg vikt.

Andra orsaker till underviktiga barn är:

 • Problem med moderkakans funktion (graviditetsproeklampsi), högt blodtryck, brist på näringsämnen.
 • Multipel graviditet. Barn med låg födelsevikt föds när det finns flera av dem. Två eller flera barn är trånga i en livmoder. I en sådan situation är det mycket viktigt att äta rätt och kringgå medicinska undersökningar..
 • Dålig näring under graviditeten. Det är viktigt att äta på ett balanserat sätt och enligt regimen; du bör inte överdriva det medan du är på plats. Det är också viktigt att hindra dig från att äta tunga och ohälsosamma livsmedel som leder till snabb viktökning..
 • Vägran av hälsosam livsstil och hänge sig åt dåliga vanor. Detta kan inkludera rökning och dricka alkohol när man bär en baby. Om den blivande mamman beter sig så är det osannolikt att hon kommer att kunna föda ett friskt barn..
 • Förekomsten av kroniska och avancerade sjukdomar hos den blivande mamman. Om den blivande mamman har diabetes mellitus, problem med urinvägarna och endokrina störningar kan allt detta påverka både hennes tillstånd under graviditeten och fostrets hälsa..
 • Nervstörningar. Barnet i livmodern känner allt - du ska inte vara stressad och oroa dig för någonting. Det är viktigt att bara njuta av det här ögonblicket.
 • En ärftlig faktor, manifesterad i arvet av en viss sjukdom av ett barn som hans föräldrar och andra nära släktingar har.

Stort barn

Tidigare ansågs ett barn vara stort om det vägde mer än 4 kg vid födelsetiden.

Men enligt de senaste uppgifterna anses de spädbarn vars vikt är cirka 5 kg stora.

Anledningarna till en så stor vikt kan vara följande:

 • Uppskjuta graviditet. Trots att det är dags att föda fortsätter barnet att växa och gå upp i vikt.
 • Diabetes. Ibland, under graviditeten, har kvinnor höga sockernivåer, vilket kan leda till utveckling av diabetes hos barnet. Dessa barn har ofta metaboliska störningar..
 • Fel formulerad diet. Detta problem är en av de vanligaste - inte alla blivande mödrar följer en hälsosam kost under en så avgörande period av sina liv..

Varje mamma övervakar sitt barns utveckling i flera månader. Barns utveckling vid 1 år och 4 månader - vad en baby ska kunna göra i denna ålder?

Hitta tips för föräldrar om återutbildning av ett bortskämt barn här.

Den eviga frågan är hur mycket att amma? Låt oss titta på fördelarna och nackdelarna med långvarig amning i den här artikeln..

Orsaker till viktavvikelse

Spädbarn kan födas med olika höjder och vikter. Den ursprungliga vikten beror på följande faktorer:

 • Barns hälsa. Om barnet inte har några sjukdomar kommer hans vikt att ligga inom normala gränser, inte överstiga eller underskatta det.
 • Ärftlig faktor. Om den blivande mamman är lång och tung kommer hon att få ett stort barn.
 • Golv. Pojkar är ofta större än tjejer - läkare noterar att detta alltid har varit fallet.
 • Mammas näring. Om det är för högt i kalorier blir barnet stort. Det återspeglar moderns kost till fullo, och hans hälsa beror på vad mamman äter och vilken regim hon följer..
 • Psykiskt och fysiskt tillstånd. Om mamman inte är frisk kan det påverka det framtida barnet - hans vikt blir för liten eller för stor.
 • Förekomsten av dåliga vanor hos en gravid kvinna. En kvinna som röker och dricker föder underviktiga barn.

Ärftlighet

En viktig roll i denna fråga spelas av en ärftlig benägenhet. Om stora barn föddes i din familj kommer du troligen att föda en "hjälte". I vissa familjer föds barn med en liten massa, särskilt för tunna föräldrar.

Försenat arbete

Med en fördröjning av förlossningen finns det en chans att föda en stor bebis, eftersom han i livmodern fortsätter att utvecklas.

Om du har ett försenat förfallodatum kommer du troligen att genomgå en episiotomi, vilket kommer att rädda dig från brott i födelsekanalen, samt från rektala skador.

Frågan om kejsarsnitt kan tas upp om:

 • Fostrets sneda eller tvärgående position.
 • Om den här åtgärden redan har gjorts tidigare.
 • Om kvinnans bäcken är för smalt.
 • Om graviditeten är komplicerad.
 • Om barnet lider av en graviditet efter tiden.

I en mycket tidig ålder förstår barnet världen främst med hjälp av synen. Utbildningsbilder för nyfödda bidrar till den snabba utvecklingen av barnet.

Hur du organiserar ditt barns fritid på 8 månader kan du läsa i den här artikeln. Spel med ett barn.

Felaktig näring

Barnets vikt beror till stor del på kosten. Om den blivande mamman ständigt äter fet och söt mat är sannolikheten att föda en stor bebis med knubbiga kinder 95%. Dessutom, om barnet är stort kommer födelseprocessen att orsaka många problem - med ett smalt bäcken kommer det att vara omöjligt att föda utan anestesi, så du måste göra en kejsarsnitt.

Efter moderna dieter och för att begränsa sig i mat riskerar en ung mamma att föda en underviktig baby. Om vikt inte går upp enligt normen kan också missfall uppstå. I vilket fall som helst behöver du inte gå till ytterligheter - för mycket begränsning av mat leder inte till något bra..

Det är därför du måste äta rätt och balanserad mat för födelsen av ett friskt barn - mer frukt och grönsaker, kokt kycklingkött, fisk, skaldjur. Det är mycket viktigt att hålla koll på mat under andra halvan av graviditeten. Du bör inte få mer än 400 gram per vecka.

Slutsats

Om en kvinna alltid har hållit sig i gott skick, tränat under graviditeten och ätit rätt, kommer hon definitivt att föda ett friskt barn.

Om hon försummat dessa regler är risken att föda en baby med övervikt eller undervikt, liksom med andra problem, mycket hög..

I vilket fall som helst, om man följer läkarens rekommendationer kommer varje kvinna att kunna njuta av graviditeten till fullo och föda en frisk baby..

Vikt hos nyfödda

De allra första siffrorna som varje mamma kommer ihåg hela sitt liv är den nyfödda höjden och dess vikt. Det är vanligt att kommunicera dessa parametrar till släktingar och vänner tillsammans med nyheterna om ett barns födelse. De som har barn börjar jämföra "egenskaper" med de som deras barn hade vid födseln. Och de som inte har barn förstår inte ens om det är bra eller dåligt att ett barn föddes med sådan längd och vikt..

Barnets vikt vid födseln anses vara det värde som erhållits inom den första timmen efter födseln. Beroende på om barnet är heltid eller inte identifierar medicinen normala alternativ.

Normal vikt hos nyfödda

Barn är så individuella i sin utveckling att ett ganska brett spektrum av värden anses vara normalt:

 • för heltidsbarn - från 2,5 kg till 4,5 kg;
 • för prematura barn är den nedre gränsen för kroppsvikt 1 kg.

Intressant. Modern utrustning på modersjukhus gör det möjligt att säkerställa de vitala funktionerna hos för tidigt födda barn även med en vikt på 800 g.

Vilken vikt och längd ska ett barn ha

Barnläkare av den högsta kategorin, Evgeny Komarovsky, följer klassificeringen av acceptabla variationer i längd och vikt som antagits av Världshälsoorganisationen. Han ber dock att inte utesluta ärftlighet. Om föräldrar är oroliga över att deras spädbarn är överviktigt är det första de ska göra att jämföra sig med en genomsnittlig vuxen..

De genetiska egenskaperna hos skelettstrukturen och bildandet av muskel- och fettvävnad ärvs av barn. Om pappan är lång och har långsträckta ben, kommer en sådan pappas son aldrig att vara under genomsnittet. Följaktligen kommer vikten av detta barn att överstiga genomsnittet betydligt, och detta kommer att vara en absolut variant av normen..

Detsamma gäller för små barn: om föräldrarna är korta, medelstora, kommer barnet att ärva denna funktion från dem. I det här fallet kommer kroppsvikten hos en nyfödd som överskrider normens nedre gräns inte heller att betraktas som en avvikelse..

När en heltidsbarn föds till föräldrar med genomsnittlig vikt och längd, vars kroppsvikt överstiger 4500 g, är kvinnan oftast skyldig. Om hon under graviditeten levde en stillasittande livsstil och åt utan att följa rekommendationerna från den lokala förlossningsläkaren, missbrukade för mycket mat, finns det inget förvånande i det faktum att barnet kommer att födas med övervikt.

Barnviktstabell enligt WHO

Världshälsoorganisationen tillhandahåller en allmänt tillgänglig tabell med värden för vikt och längd hos nyfödda.

Genomsnittliga indikatorer på vikt och längd vid födseln enligt WHO

IndexFörlossning
förstandraförstandra
Pojkarflickor
Kroppsvikt, g.3533362733163506
Höjd (cm53,554.152,753.3
Normalt intervall, g.3000-40002800 - 3800

Enligt tabellen kan vi säga hur många centimeter och gram flickor nästan alltid är mindre än pojkar, och det är också lätt att se att förstfödda är något sämre än deras yngre bröder och systrar vid födseln..

Intressant. När du bär tvillingar kommer en av barnen att ha större vikt och längd än den andra. Även tvillingar föds inte med exakt samma längd och vikt.

Orsaker till undervikt

Barnets intrauterina utveckling beror på hur graviditeten fortsatte. Om en gravid kvinna led av toxicos under en lång period, inte kunde äta helt, fick barnet också mindre näringsämnen. En liknande situation händer med de blivande mödrarna som missbrukade viktökning under de första månaderna, vilket ledde till att läkaren kunde rekommendera en diet som hjälpte kvinnan att stoppa överskott av volymökning och berövade barnet ytterligare gram.

Om anklarnas tjocklek överstiger standardvärdena vid förlossningens utnämning, diagnostiseras den gravida kvinnan med svullnad och föreskriver diuretika och en diet som också påverkar fostrets kroppsvikt.

Avvikelse från normen: är det värt att oroa sig?

För att säkerställa att vikten på ett nyfött barn är normen behövs ofta inte ett bord. Det räcker att titta på barnet. När barnet är aktivt, behöver mat ungefär varannan till två och en halv timme, gråter inte efter att ha rivits ur bröstet, bör du inte väga honom varje gång för att jämföra med avläsningarna från normtabellen.

Ytterligare information. Enligt statistik har 15 till 20% av barnen avvikelser från normerna, men de hade inga utvecklingsavvikelser.

Nyfödd vikt vid urladdning

Inom några timmar efter förlossningen börjar spädbarn gå ner i vikt. Det här är för att:

 • tarmarna töms - de ursprungliga avföringarna i en mörkgrön färg kommer ut;
 • urinblåsan töms upprepade gånger;
 • födsel svullnad avtar.

Ytterligare information. Kontrollvägning, som visar hur mycket barnet har gått ner i vikt, utförs den tredje eller fjärde dagen efter förlossningen.

Fysiologisk viktminskning

Förlust av 5-8% kroppsvikt från originalet anses normalt. Det vill säga om ett barn vägde 3 kg vid födseln, kan han förlora från 150 g till 240 g vid tidpunkten för urladdning, detta kommer att ligga inom gränserna för tillåtna värden.

I fall där barnet tappar mer gram bör det undersökas för att identifiera orsakerna till patologisk viktminskning. Först måste du eliminera vätskeförlust:

 • bedöma lufttemperaturen på avdelningen - om den värms upp till mer än 22˚C är barnet uttömt från värmen;
 • utvärdera luftfuktigheten på avdelningen - om den är under 55% har barnet tappat en stor mängd vätska och fuktat inandningsluften med luftvägarnas slemhinnor;
 • brist på råmjölk hos modern;
 • accelererad metabolisk process.

Viktig! För att utesluta patologisk vätskeförlust kompletteras nyfödda med vatten under den varma årstiden, om det inte är möjligt att justera luftparametrarna.

Viktökning hos nyfödda barn

På den fjärde dagen anländer mjölk till kvinnan som har fött barn. Därför börjar den nyfödda efter 4 dagar gå upp i vikt. Under amningen får han inte längre råmjölk i små doser utan den första riktiga mjölken.

Genomsnittlig ökningstakt

Varje månad bör en mamma med en baby besöka en barnläkare för att han ska kunna bedöma barnets tillstånd och också ta reda på hur mycket barnets vikt och längd har förändrats från indikatorerna vid födseln..

I genomsnitt kan ett spädbarn lägga till följande gram varje månad:

 • vid en ålder av 4 veckor - 600 gram;
 • två månader gammal blir 800 gram tyngre;
 • en tre månader gammal baby lägger också till - 800 gram;
 • från den 4: e levnadsmånaden börjar viktökningen sakta ner lite - 750 gram;
 • vid den 5: e levnadsmånaden är viktökningen cirka 700 gram;
 • Den sjätte levnadsmånaden lägger till ytterligare 650 gram.

Precis som kroppsvikt är tillägget av centimeter i höjd under de första månaderna mer intensivt än i följande:

 • under den första månaden ökar barnet kroppslängden med 3 cm;
 • en två månader gammal bebis växer ytterligare 3 cm;
 • under den tredje och fjärde månaden lägger barnet 2,5 cm i längd;
 • den femte och sjätte månaden ökar barnets höjd med 2 cm vardera.

Du bör alltid väga den lilla naken och bara lägga en blöja eftersom vågar är mycket exakta - de kan enkelt visa massan av ett rakblad. Om enhetens funktionalitet inte tillåter dig att automatiskt subtrahera blöjans vikt, måste du göra detta själv, efter att du tidigare har mätt vikten utan barnet.

På en anteckning. Om det inte finns några speciella vågar hemma för att mäta en nyfödd, och familjens budget tillåter inte att de köps, men det finns vanliga vuxna, är det lätt att mäta en baby på dem. För att göra detta vägs någon, till exempel pappa, först utan barnet och sedan med honom. Genom att subtrahera vikten från vad vågarna visade när de vägdes tillsammans kan pappa ta reda på barnets vikt.

Dålig viktökning

Om viktökningen på en månad är minimal kommer barnläkaren definitivt att märka detta vid nästa planerade undersökning. Oftare inträffar denna situation hos tvillingar - inte allas bröstmjölk kommer i önskad mängd i båda brösten på ett par timmar. Sådana barn behöver extra matning med mjölkformel, om det inte finns några andra skäl för viktminskning.

Ökning av kroppsvikt upp till ett år

I slutet av det första levnadsåret ökar den nyfödda genomsnittsvikten och höjden med 7150 g respektive 25 cm. Barnets fysiska utveckling kommer inte längre att flyta så snabbt som en bergsflod rinner. Nästa höjdändring kommer att vara cirka 6 cm per år.

Det första året av livet är ett av de svåraste för mödrar. Men med rätt organisering av kosten, sömn och vakenhet kommer föräldrar att kunna uppnå lugna nätter och njuta av att ta hand om sitt barn. Barnet växer snabbt under det första året, en liten kattunge har just fötts och nu, som en stor elefant, sitter på en matningsstol. Ju mindre en mamma jämför sitt barn med siffrorna från borden, desto lugnare och lyckligare känner hon. Ett barns hälsa handlar inte om efterlevnad av standarder utan om hans välbefinnande och en glad stämning..

Nyfött barn vikt

En av indikatorerna för ett barns hälsa och rätt utveckling är aptit och viktökning. WHO-experter har utvecklat en tabell över nyfödd vikt, enligt vilken barnläkare vägleds under rutinundersökningar och väger barn.

Det nyfödda barns ursprungliga vikt passar inte alltid in i de utvecklade standarderna: ärftlighet, kost hos den gravida kvinnan och ett antal andra faktorer kan flytta indikatorerna mot viktminskning eller viktökning.

Så vad avgör vikten på en nyfödd? Låt oss titta på den här frågan.

Fysiologisk viktminskning

Under de första dagarna efter födseln minskar barnets vikt något. Det finns dock ingen anledning till panik, detta är en fysiologisk norm. Orsakerna till detta hos ett friskt barn är:
- förlust av överflödig fukt i den nya livsmiljön;
- fördelning av original avföring;
- uttorkning av kvarvarande navelsträng;
- spotta upp fostervatten av barnet;
- otillräckligt intag av fukt hos nyfödda.

WHO standarder för barnhöjd och vikt

Genomsnittsvikten för en nyfödd är olika beroende på kön: för pojkar är den 3.400-3.500 g (med en höjd av 44.2-55.66 cm), för flickor - 3.200-3.400 g (43.6-54.7 cm). Barnets normala vikt vid födseln är från 2,5 till 4,5 kg.

Nyfött barn vikt norm tabell

Flickor vikt

bedömning

indikator

Mycket

låg

Låg

Nedan

mitten

Mitten

Högre

mitten

Lång

Mycket

lång

Vikt i kg2,02.42.83.23.74.24.8

Pojkens vikt

bedömning

indikator

Mycket

låg

Låg

Nedan

mitten

Mitten

Högre

mitten

Lång

Mycket

lång

Vikt i kg2.12.52.93.33.94.45.0

Tabellerna indikerar att under genomsnittet till över genomsnittet är normen för en heltidsbarn. I andra fall är övervakning av en barnläkare nödvändig..
Det är viktigt inte med vilken vikt barnet föddes, men hur mycket vikten av det nyfödda motsvarar graviditetsåldern: vikten 2,0 kg vid 40 veckor och 2,0 kg vid 32 veckor bör betraktas annorlunda.

Viktnormer hos nyfödda

Trots att barnets vikt är individuell accepteras indikatorerna enligt vilka vikten på det nyfödda är 2,5–4,5 kg. Om vikten på ett heltidsbarn är 2,5-2,8 kg behöver han inte linda och intensiv utfodring, vilket bara kommer att orsaka frekvent återupplivning men inte viktökning.

Hur ska ett nyfött barn gå upp i vikt?

Vad borde vara viktökning hos nyfödda per månad, visar tabellen. Naturligtvis är det nödvändigt att ta hänsyn till individuella egenskaper och glöm inte att det ger genomsnittliga indikatorer, som kan variera i varje enskilt fall..

Månad

Pojke, vikt i kg

Pojke, höjd i cm

Flicka, vikt i kg

Flicka, höjd i cm

Födelse3.6503.44914.4554,54.1553,525.25584.956,836.05615.559.346.7636.1561,5fem7.3656,6563.467.9677.265.378.468,77.766,988,8570.38.168.4nio9.2571,78.570tio9,65738,8571.3elvatio74.39.272,61210.375,59.573,8

Formel för beräkning av vikten på en nyfödd

För att göra det lättare att spåra vikt för ett spädbarn kan du använda en speciell formel:
- från en månad till sex månader: vikt vid födseln + 800 x per månad;
- efter 6 månader: födelsevikt + 800 x 6 + 400 x per månad. efter 6 (7,8,9 etc.).
Fluktuationer från normen kan ligga inom +/– 1,0 kg. Med naturlig utfodring under de första tre månaderna är viktökningen hos nyfödda 0,8-1,0 kg, senare - 0,6-0,8 kg.

Hur många gram ska ett nyfött barn vinna per månad

Efter födseln tappar barnet cirka 250 g, detta är normalt. Efter några dagar börjar han gå upp i vikt. Nyfödda går upp i vikt varje dag: under den första månaden - 20,0 g, i den andra - 25,0 g, i den tredje - 30,0 g. Lägsta är cirka 460 g, eller 115 g per vecka. Från fyra månader, när spädbarn blir aktiva, ökar energiförbrukningen, viktökning är 400-600g; vid 6-9 månader - 300-500g; 9-12 månader - 100-300g. Vid en års ålder är barnets vikt nästan tre gånger högre än den förra vid födseln..

Vilka faktorer bestämmer en nyfödts kroppsvikt

Ett antal faktorer påverkar vikten av ett spädbarn:
- ärftlighet;
- balanserad näring av en gravid kvinna;
- den gravida kvinnans hälsa (toxicos, svullnad, etc.);
- det nyfödda tillståndet
- kön (pojkens genomsnittliga vikt är 3,2-3,5 kg, flickor - 3,0-3,25 kg).

Kontrollera vägningen

Kontrollvägning utförs före matning av nyfödda och efter för att ta reda på dynamiken i viktförändring under dagen. Alla data som erhållits som ett resultat av kontrollvägningen läggs in i en speciell tabell. Om det enligt dess resultat bestäms att amning inte räcker, överförs barnet till blandad matning och mamman vidtar åtgärder för att öka amningen.

Väger ett barn

Varje månad vägs nyfödda med mekaniska eller mer exakta elektroniska vågar.
Det är lätt att väga på elektroniska vågar:
- placera balansen på en fast, plan yta;
- slå på enheten, ställ in den på "0";
- sätt på blöjan och tryck på alternativet "TARA" så att blöjvikten inte tas med i beräkningen.
- sätt barnet, håll huvudet och rumpan;
- det är bättre att väga ett halvt sovande barn, eller när det blir bekvämt och kommer att ligga stilla;
- fixa vikten.

Elektroniska nyfödda vågar används för att väga spädbarn upp till 3 år; belastning upp till 20,0 kg med en noggrannhet på 10,0 g. Vägningssteg:
- balansera skalorna;
- lägg en blöja på skålen så att kanterna inte hänger ner;
- lägg ner barnet, balansbalken måste vara stängd;
- vippan öppnas, skjutreglaget ställer in vikten från vilken vikten på blöjan och blöjan subtraheras.

Huvudanordningen för att kontrollera kroppsvikten hos en nyfödd är en speciell babyskala, eftersom även några gram viktminskning och viktökning är en viktig indikator på barnets utveckling och hälsa. Det låter dig också spåra tillräckligheten i barnets näring. Baby- eller medicinska skalor, som väger viktiga för alla typer av näring, ska vara hemma hos den nyfödda familjen.

Bänkskalor Sasha gör att du snabbt och noggrant kan väga spädbarn som väger upp till 15 kg och idag är den mest populära modellen som används för detta ändamål. De viktigaste fördelarna med dessa skalor är:
- mätnoggrannhet;
- bestämning av viktsskillnaden före och efter utfodring under kontrollvägning,
- blöjans vikt tas inte med i beräkningen;
- fristående mat
- enkel användning och hygienisk bearbetning.

Avvikelser: är det värt att oroa sig

Ett barns utveckling baseras till stor del på kroppsvikt. Vad som bör vara vikten vid en viss ålder, visar tabellen över nyfödda vikter, utvecklad av WHO. Ovanstående normer för viktökning i gram varje månad är genomsnittet för en frisk baby. Betydande avvikelser från indikatorerna indikerar undernäring eller hälsoproblem. Att överskrida normen noteras ofta bland "konstgjorda".

Överviktig nyfödd, orsaker

Ofta indikerar överviktiga nyfödda inte dålig hälsa. Om föräldrarna är långa och väger mycket är inte barnets födelsevikt över 4,0 kg patologi. I andra fall kan det ha en betydande inverkan på barnets hälsa. Överviktiga skäl kan vara:
- för högt kaloriinnehåll hos mamman under graviditeten;
- ärftlighet;
- brott mot funktionerna i moderns endokrina system;
- fostrets postmognad.

Övervikt kan under vissa förhållanden bli farligt för barnets vidare utveckling. Det är mycket viktigt att korrekt korrelera höjd och vikt hos det nyfödda barnet. Om en vikt på 10 kg anses vara normal med en höjd av 75 cm, kommer en vikt på 15 kg att vara för hög. Dess skäl:
- alltför högt kaloriinnehåll hos en ammande mamma;
- utfodring för näringsrik blandning med högt kaloriinnehåll
- kränkning av ämnesomsättningen, hormonella nivåer eller funktioner i det endokrina systemet;
- överflödig vätska i kroppen på grund av njursjukdom.

Brist på kroppsvikt hos en nyfödd orsakar

En underviktig nyfödd anses vara ett allvarligare problem än att ha en stor bebis. Brist på vikt uppträder när barnet i livmodern har fått mindre viktiga näringsämnen, vilket resulterar i dystrofiska förändringar i kroppen och underutvecklade organ. Dessa barn kan utveckla metaboliska störningar som leder till fetma under tonåren och diabetes och högt blodtryck hos vuxna.

Modern pediatrik identifierar interna och externa orsaker till ett nyfött barns viktunderskott. Om födelsen ägde rum utan avvikelser, och han föddes normalt, beror bristen på vikt enbart på yttre skäl, varav huvudsakligen är bristen på en balanserad kost. Denna faktor är särskilt viktig vid amning. Viktminskning kan uppstå på grund av dålig amning, otillräcklig tjock mjölk och om den ammande mamman ständigt är under stress.

Nyfödd vikt och föräldrafysik

Medicin hävdar att vikten på det nyfödda beror lite på föräldrarnas längd och vikt, eftersom i moderlivet utvecklas alla barn enligt samma fysiologiska lagar. Men uppfattningen är fast etablerad bland folket att stora barn föds till föräldrar som är stora i vikt och längd och vice versa. Experter bekräftar att föräldrar som är födda i stor utsträckning har stor sannolikhet att få ett barn som väger 4,0 kg eller mer..

Effekten av näring på viktökning

När ett friskt barn ammar och en ammande mamma har en balanserad kost är barnets viktökning vanligtvis åldersmässig.

Om ett barn växer upp med konstgjord eller blandad näring är det mycket viktigt att följa kosten och mängden näringsformel, som ska beräknas i strikt överensstämmelse med barnets vikt och ålder för att bibehålla normen för den nyfödda vikten när den utvecklas. Om denna regel bryts, börjar barnet antingen gå upp i vikt, eller tvärtom - att gå ner.

Det Är Viktigt Att Veta Om Planering

Sockerkaka för en ammande mamma

Analyser

Olika pajer, godis och annat godis har alltid ansetts vara en stor frestelse för någon kvinna. Men är det möjligt att äta en kex under amning, hur kommer efterrätten att påverka amningen?

Duphalac under graviditet

Förlossning

Om du inte har stött på problemet med förstoppning under hela graviditeten kan du anses vara väldigt lycklig. Eftersom de flesta blivande mödrar lider av oförmågan att gå på toaletten.

Grön pall i en flaskmatad baby

Nyfödd

Barnets matsmältningssystem är ofullständigt, hans kropp saknar nödvändiga enzymer, fördelaktiga bakterier. Dessa ämnen levereras med bröstmjölk, men inte alla mammor har möjlighet att mata sitt barn på detta sätt.

De första kompletterande livsmedlen med konstgjord utfodring

Uppfattning

När ska man introducera första kompletterande livsmedelBarnläkare ger inte entydiga rekommendationer. Men man tror att den optimala åldern då ett barn kan börja prova "vuxen" mat är 4-6 månader.