Huvud / Analyser

Hur är artificiell insemination?

Under de senaste åren har tyvärr ökat andelen kvinnor som inte kan bli gravid naturligt. Anledningen till detta är den försämrade miljösituationen, olika inflammationer i kvinnliga könsorgan och många andra faktorer. Föreningen mellan en man och en kvinna anses vara steril i fallet när partners har ett aktivt sexliv utan att använda preventivmedel i 1-2 år, men den efterlängtade graviditeten inträffar aldrig. Detta problem diagnostiseras hos ungefär vart femte gift par. I sådana situationer kommer metoder för artificiell insemination av ett kvinnligt ägg till undsättning..

Metoder för artificiell insemination

I modern medicin finns det idag flera metoder för artificiell insemination, som har använts med framgång i många år. Varje par som bestämmer sig för att använda någon av IVF-metoderna bör veta hur IVF görs och vad man kan förvänta sig under denna procedur. I den här artikeln kommer vi att försöka svara på de mest intressanta frågorna om ett så svårt ämne. Nuförtiden kan du bli en fullfjädrad familj, bli gravid och föda en frisk baby med metoder som:

 • In vitro fertilisering (IVF) - fusion av manliga och kvinnliga celler utförs under laboratorieförhållanden i ett sterilt provrör, varefter det utvecklande embryot överförs till den infertila kvinnans livmoder.
 • Intracytoplasmatisk spermieinsprutning i ägget (ICSI) - tekniken för denna procedur är nästan identisk med den föregående, men i fallet med ICSI sker befruktning med renad beredd manlig sperma (patientens make eller donator).
 • Artificiell insemination (AI) - denna typ av artificiell insemination används i fall där reproduktionsproblem har identifierats hos en man (otillräcklig spermieaktivitet, avvikelser i arbetet med sexuella funktioner, närvaron av andra sjukdomar).
 • Donation av manligt genetiskt material.
 • Befruktning med ett ägg från en professionell eller individuell givare.

Viktig! Om du har försökt utan framgång i många år att bli föräldrar och redan har använt alla tillgängliga befruktningsmetoder för detta, bör du inte förtvivla - varje par har möjlighet att tillgripa tjänster från en surrogatmor. Men om du inte kan eller inte vill använda den här metoden kan du alltid anta ett barn som lämnades utan föräldrar..

Förstå mysteriet med befruktningen

Befruktning i sig är det första steget i framväxten av ett nytt liv. Dess början anses vara ögonblicket för att gå med de kvinnliga och manliga könscellerna. Från och med nu är barnets kön redan slumpmässigt bestämt i förväg. Vi vet att spermierna och ägget innehåller 23 kromosomer, varav en är ansvarig för det ofödda barnets kön. När en äggcell möter en manlig sperma med en X-kromosom - ett par har en tjej, om det har en Y-kromosom - snart kan du gratuleras till födelsen av en pojke.

Som regel 12-14 dagar efter menstruationens början börjar nästan alla representanter för det svagare könet ägglossningen - frisättning av ett ägg från follikeln, som är redo för befruktning. Hon rör sig gradvis djupare genom äggledarna, där hon kommer att försvinna under en tid från förväntan på ett möte med spermierna. Äggcellen förblir bördig i ungefär 24 timmar från det ögonblick den lämnar follikeln. Tusentals spermier går in i kvinnans vagina med sperma och börjar sin långa och svåra resa..

Det tar 3-4 timmar för spermier att resa detta korta avstånd. Det är många hinder på väg och de flesta av dem dör. Endast den högsta kvaliteten och den mest rörliga av dem når det omhuldade målet. För att befruktningen ska inträffa krävs cirka 10 miljoner manliga celler, men bara en av dem kommer att kunna smälta samman med ägget, som kommer att kunna tränga igenom det täta skyddande membranet. Momentet för deras sammanslagning betraktas som befruktningsögonblicket.

Med tiden förvandlas de två sammanslagna cellerna till en zygot och sedan till ett embryo - prototypen för den framtida lilla mannen. Graviditet inträffar när det befruktade ägget når livmodern och fäster sig vid livmoderns innerfoder - endometrium. Detta händer runt 7-10 dagar. Därefter börjar ett särskilt hormon som är ansvarigt för graviditet (hCG) produceras i kvinnans kropp, vilket gör det möjligt att diagnostisera graviditetsstart hemma - du behöver bara köpa ett speciellt test på apoteket. En ny person föds om nio månader.

Konstgjord uppfattning och dess typer

Om en kvinna eller hennes partner har diagnostiserats med infertilitet, tillgriper de i detta fall proceduren med artificiell insemination. Men du borde inte vara rädd för ordet "artificiell", eftersom spädbarn som är tänkt på detta sätt skiljer sig absolut inte från barn som föds naturligt.

Den mest tillgängliga och enkla metoden för artificiell insemination anses vara artificiell insemination. Under denna manipulation placeras manliga spermier direkt i livmoderhålan genom en speciell kateter, där spermierna oberoende hittar ägget och smälter samman med det. Naturligtvis är spermierna förrenade och beredda, endast högsta kvalitet och mest rörliga spermier väljs.

Inför manipulationen måste ett gift par genomgå en fullständig undersökning av kroppen, klara de nödvändiga testerna. Kvinnan kontrolleras på äggledarna för öppenhet, mannen tar en spermogramanalys, båda parterna gör tester för förekomst av könsinfektioner. Ofta, om det behövs, stimuleras en kvinnas ägglossning med hjälp av speciella hormonella injektioner..

Denna typ av artificiell insemination används i fall då:

 • kvinnan ägglossar inte;
 • äggledarna är oförgängliga eller frånvarande helt och hållet;
 • en kvinna upplever spasmer och muskelsammandragningar under samlag;
 • en kvinnas kropp producerar antispermkroppar som berövar spermiernas livskraft;
 • mannen diagnostiseras med impotens eller andra störningar i könsorganet;
 • åldersfaktor;
 • kvinnan har endometrios eller andra sjukdomar i könsorganet;
 • spermaanalysen är otillfredsställande.

Vid primär infertilitet (infertilitet på 1 grad) föredrar gifta par just denna metod för artificiell insemination.

Viktig! Effektiviteten för denna typ av artificiell insemination är cirka 25%. Graden av effektivitet bestäms emellertid också av ett antal faktorer: partnerns ålder, graden och varaktigheten av infertilitet, utlösningens kvalitet och några andra..

In vitro-fertilisering (IVF) är ett dyrare, komplicerat och tidskrävande förfarande. De tillgriper det i situationer där det finns många försök till misslyckad befruktning på ett naturligt och artificiellt sätt bakom sig, men den efterlängtade graviditeten hände inte. Paret tillsammans måste klara ett antal tester, kvinnan diagnostiseras med ultraljud, äggledarna kontrolleras för öppenhet och mannen får ett spermogram. Efter ett långt förberedande skede går de direkt till processen med artificiell befruktning.

Det manliga biomaterialet förbehandlas och rengörs, varefter det placeras i ett gynnsamt näringsmedium i en inkubator. I ett sterilt provrör blandas de mest aktiva och högkvalitativa spermierna med kvinnliga celler. Efter ungefär en dag kan man fastställa om befruktning har ägt rum. Och efter 2-3 dagar överförs de utvecklande embryona till livmodern hos den infertila patienten för vidare utveckling.

Under IVF implanteras vanligtvis flera embryon i livmodern för att öka procedurens effektivitet. Om så önskas kan paret frysa de återstående embryona så att de inte går igenom alla tidigare IVF-steg i framtiden. Chansen att bli gravid med denna metod är cirka 20-30%.

Itroplasmisk spermieinjektion (ICSI) används vanligtvis i fall av manlig infertilitet. I de flesta fall är orsaken till detta spermiernas rörlighet eller deras fullständiga frånvaro i ejakulatet. Förfarandet är ganska enkelt - den valda spermacellen levereras direkt i äggcellen med en mycket tunn nål. Detta händer inte i en kvinnas kropp utan i ett laboratorium som använder ett för extraherat och bearbetat ägg. Manipulationsförloppet styrs med ett mikroskop.

Förberedelserna för ICSI är ungefär samma som för IVF. Den enda skillnaden är att med IVF får spermier möjlighet att självständigt nå ägget, och med ICSI tar en erfaren specialist på sig denna uppgift. Chansen att bli gravid med denna assisterade reproduktionsteknik är cirka 30%. För att vara mer exakt och hänvisa till statistik beror sannolikheten också på kvinnans ålder:

 • chansen att bli gravid med IVF hos kvinnor under 35 år är cirka 40%;
 • i åldern 35 till 37 år - 30%;
 • vid 38-40 års ålder - 20%;
 • kvinnor över 40 får cirka 10% och vid 45 - cirka 1%.
Alternativa metoder för befruktning

Det bör noteras att det i särskilt svåra fall, för barnlösa par, också finns sätt att bli lyckliga föräldrar:

 • använda tjänster från en surrogatmor (en annan kvinna bär och föder ditt ofödda barn);
 • in vitro-befruktning med hjälp av givarbiomaterial;
 • användning av frysta embryon;
 • adoption av ett barn utan sanna föräldrar.
Nyfiken fakta

Det finns en uppfattning att konstgjorda barn utvecklas flera gånger mer aktivt än sina kamrater, men samtidigt är de mer mottagliga för olika sjukdomar. Detta är dock bara antaganden, och i själva verket skiljer sig provrörsbebisar absolut inte från naturligt tänkta barn. Kanske är sådana åsikter baserade på det faktum att vanligtvis ett barn som är tänkt med hjälp av IVF föds av medelålders föräldrar och därmed blir ännu mer önskvärt, efterlängtat och älskat. Dessutom är möjligheten att genomföra detta förfarande främst tillgängligt för personer vars ekonomiska komponent är tillräckligt tillförlitlig och stabil, och sådana föräldrar kan i framtiden ge sitt barn en anständig utbildning och utmärkta levnadsförhållanden..

Val av svårigheter

I den överväldigande majoriteten av fallen är nästan alla former av kvinnlig och manlig infertilitet mottaglig för framgångsrik behandling, och makar lyckas så småningom lära sig glädjen att få ett barn. Ibland händer det dock att orsaken till infertilitet har fastställts, men det är inte möjligt att eliminera det varken med hjälp av mediciner eller genom kirurgi..

Vilken metod för artificiell befruktning att välja? Det finns inget enda svar på denna fråga. Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar. Till exempel är förfarandet för artificiell insemination ekonomiskt tillgängligt för nästan alla och är enkelt att utföra. Men du kan inte garantera dess mycket höga effektivitet. Även om in vitro-befruktning har ett ganska högt pris, och dess genomförande kan ta mer än ett år, men samtidigt är sannolikheten för att få det önskade resultatet ganska hög.

Par med liknande svårigheter kommer till hjälp av metoder för konstgjord inseminering, som under flera år framgångsrikt har genomförts av Dr. Alexander Pavlovich Lazarev, kandidat för medicinska vetenskaper, författare till mer än 30 vetenskapliga artiklar inom området olika former av infertilitet. Kom ihåg att alla, utan undantag, par som lyckades bli gravid och föda en efterlängtad bebis med hjälp av moderna framsteg inom reproduktion upplever stor föräldralycka. Detsamma kan inte sägas om sterila män och kvinnor som fortfarande tvivlar och fortfarande inte har kunnat fatta detta beslut. Man bör dock komma ihåg att det efter trettio år är mycket svårare för någon kvinna att bli mamma, även med hjälp av artificiell insemination. Väg för- och nackdelar, fatta rätt beslut och upplev glädjen att få en bebis!

Intrauterin insemination: hur man förbereder och beter sig efter proceduren?

Modern medicin ger mer än en möjlighet att skaffa de önskade avkommorna och som ett av dem erbjuder många par att göra artificiell insemination i St Petersburg. Någon av de ledande reproduktionsspecialisterna kommer att bekräfta att artificiell intrauterin insemination är ett tekniskt ganska enkelt förfarande, som skiljer sig från den naturliga befruktningsprocessen endast genom att steril seminalvätska erhållen utan samlag injiceras i livmoderhalsens kanal under laboratorieförhållanden. Som en befruktningsmetod har IUI sitt ursprung på 1700-talet, men sedan dess har den förbättrats avsevärt tack vare möjligheterna med modern medicin. För att göra IUI säkert och effektivt kan alla gifta par eller ensamstående kvinnor kontakta reproduktionscentret St..

En kvinna deltar i befruktningsförfarandet genom artificiell insemination, därför kan IUI inte utföras vid kontraindikationer för graviditet eller patologier som inte tillåter att barnen bärs. IUI är indicerat för infertilitet av okänt ursprung, såväl som identifierade patologier som förhindrar naturlig uppfattning. Insemination är också ett lämpligt sätt att bli gravid för kvinnor som inte har en partner..

Hur man förbereder sig för ett IUI-förfarande?

Korrekt förberedelse för artificiell insemination ökar chanserna att lyckas.

Förbereder en man för intrauterin insemination

Om ett gift par konsulterar en läkare kommer läkaren att ge mannen en lista med tester för artificiell insemination för att förstå om spermieräkningarna tillåter proceduren. Vanligtvis behöver en man undersökas av en urolog och donera spermier för ett spermogram och ett MAR-test, liksom ett utstryk för STD, ett blodprov för antikroppar och antigener mot infektionssjukdomar, för Rh-faktorn och gruppen. Veckan före leverans av materialet i kliniken bör gå lugnt, utan nervös och fysisk ansträngning, överhettning och hypotermi, alkoholkonsumtion är utesluten. Det bör vara minst 3-5 dagar mellan samlag, annars försämras spermiekvaliteten. Beroende på spermogramindikatorerna kan en man donera material på olika sätt: det vanligaste är spermadonation 1,5 timmar före det schemalagda förfarandet. Med brist på utlösning donerar en man spermier flera gånger, det rengörs och fryses.

Förbereder en kvinna för intrauterin insemination

Förberedelserna för artificiell insemination för en kvinna är allvarligare. De undersökningar och analyser som utförts före proceduren gör det möjligt att identifiera patologier som måste elimineras i tid. Detta kräver inte bara att donera blod till gruppen, Rh-faktor, antikroppar och antigener till infektioner, smet för STD, flora och oncocytologi. För intrauterin insemination behöver du: ett koagulogram och biokemiskt blodprov, ultraljudundersökningar av sköldkörteln, bröstkörtlar, kontroll av äggledarnas öppenhet och livmoderhålan, liksom fluorografi, EKG. Det är nödvändigt att besöka en terapeut, mammolog och endokrinolog. IUI bör utföras under ägglossningen, naturligt eller med läkemedelsstimulering, vilket också kräver förberedelse och bestämmer vilka andra tester som behövs för artificiell insemination. För att öka sannolikheten för att proceduren ska lyckas bör en kvinna ge upp dåliga vanor, undvika ångest och fysisk ansträngning. För att undvika spontan ägglossning rekommenderas några dagar före ingreppet att vägra samlag.

Inseminering med givarsperma

För inseminering används i detta fall material som lagras fryst i minst sex månader. Denna period låter dig identifiera alla typer av sjukdomar och andra avvikelser från normen, vilket därigenom avsevärt minskar risken för ett ogynnsamt resultat..

Konstgjord befruktning steg för steg

IUI-förfarandet är föreskrivet för kvinnans ägglossning: insemination görs både i den naturliga cykeln och med läkemedelsstimulering. Denna procedur kräver inte sjukhusvistelse utan utförs på ett utrustat kontor i en gynekologisk stol. Intrauterin artificiell inseminering med makens spermier kräver deltagande av den senare - 1,5 timmar före proceduren donerar han sitt material, varefter spermier utan inaktiv sperma kommer att användas för manipulation.

Follikulometri

Denna ultraljudundersökning görs, oavsett vilken dag av cykeln som är artificiell insemination, för att övervaka äggstockarnas tillstånd och fastställa faktumet hos ägglossningen. Om ägglossningen inte inträffar upprepas follikulometri efter 2-3 dagar. När du utför intrauterin artificiell insemination i den naturliga cykeln behöver du bara vänta på vilken cykeldag det kan göras, och när ägglossningen stimuleras kan ytterligare administrering av läkemedlet krävas. Om naturlig ägglossning inträffar eller stimulering har verkat kan du gå vidare till nästa steg - direkt artificiell insemination.

Hur är förfarandet för artificiell insemination?

Under proceduren injicerar läkaren den beredda spermien i livmodern med en speciell spruta med ett flexibelt rör. Det speciella med proceduren är att materialet måste införas gradvis, under 2-3 minuter, för att undvika chockkontraktion i livmodern. Befruktning under artificiell insemination sker naturligt, som vid normalt samlag: en gång i livmoderhalskanalen eller livmoderhålan nära äggledarna rusar spermier mot det mogna ägget.

Huvudansvaret för resultatet av förfarandet ligger hos kvinnan. För att en graviditet ska kunna inträffa efter artificiell insemination måste en kvinna följa ett antal regler..

Belastning på kroppen

Efter intrauterin insemination är det förbjudet att sola, besöka badet och bastun, gymmet och poolen. Det är nödvändigt att minska fysisk aktivitet och komma ihåg att sannolikheten för graviditet delvis beror på hur du beter dig efter artificiell insemination..

Läkarens rekommendationer

Under perioden efter artificiell insemination är det nödvändigt att strikt följa läkarens rekommendationer, särskilt när det gäller att ta mediciner. Receptbelagda läkemedel bör tas strikt enligt schemat, att ta mediciner som inte är ordinerade av en läkare är uteslutna.

Sexuell vila

Efter artificiell insemination är det nödvändigt att ge upp samlag under en tid, vanligtvis är det en kort period.

Sannolikheten för graviditet efter artificiell insemination

Du kan ta reda på om en graviditet har inträffat två veckor efter ingreppet. Sannolikheten för befruktning genom artificiell insemination är en individuell indikator. I allmänhet varierar den från 12% till 30% och beror på ett antal faktorer.

Kvinnor under 35 år är mer benägna att bli gravida efter artificiell insemination, lägsta andelen är 23%. Och det sjunker till 8,8% hos kvinnor över 35 och 40. Detta beror på att kvaliteten på äggceller försämras med åldern, respektive minskar sannolikheten för befruktning..

Enligt statistiken, med en infertilitetsperiod upp till 6 år, oavsett kvinnans ålder, kan framgångsgraden för artificiell insemination vara ganska hög - 20%. Efter sex år halveras chanserna för befruktningen. Därför, om det är omöjligt att bli gravid utan medicinsk hjälp, är det bättre att inte fördröja och kontakta reproduktionscentret så snart som möjligt..

Om allt är i ordning med reproduktionssystemet och andra system i kvinnans kropp ökar chanserna för framgång med artificiell insemination. Ibland föreskrivs emellertid proceduren i händelse av att de anatomiska egenskaperna hos kvinnans reproduktionssystem inte tillåter att barnet blir vanligt, till exempel med patologier i livmoderhalsen. I det här fallet minskar sannolikheten för graviditet..

Detta är en viktig faktor som avgör sannolikheten för graviditet efter inseminering i händelse av att manlig infertilitet blev orsaken till att söka läkarvård. Spermier med otillräckligt effektiva indikatorer rengörs och förbereds, de snabbaste spermierna väljs, om det behövs samlas materialet flera gånger. Men även med artificiellt förbättrade spermieräkningar minskar chansen att bli gravid efter artificiell insemination..

Vanligtvis utförs denna procedur upp till fyra gånger, och varje gång minskar sannolikheten för graviditet efter artificiell insemination. Om graviditet inte inträffar efter det fjärde försöket rekommenderas IVF..

Hur mycket kostar artificiell insemination??

Eftersom intrauterin artificiell insemination är ett högteknologiskt förfarande med en individuell inställning till varje patient, är priset i St Petersburg och andra Rysslands städer ganska högt och består av faktorer som påverkar sannolikheten för befruktning i ett visst fall. Kostnaden för intrauterin insemination av IUI beror också på reproduktionsklinikens status och erfarenhet. Kostnaden för intrauterin artificiell insemination inkluderar priserna för: givarsperma eller laboratoriebearbetning av makens spermier, själva proceduren och utrustningen, samt forskning som utförts inom kliniken. Men jämfört med IVF-proceduren kostar artificiell insemination mycket mindre

Observera att ett misstänkt lågt pris för denna procedur kan indikera bristande efterlevnad av tekniken för förberedelse och uppförande. Välj en klinik klokt!

Funktioner av olika metoder för artificiell insemination

När det gäller artificiell insemination erbjuds patienterna en IVF-procedur. Reproduktiv medicin har dock andra metoder som är effektivare i vissa fall. Varje artificiell insemination har sina egna egenskaper, indikationer och kontraindikationer.

Konventionellt är metoderna för assisterad reproduktiv medicin uppdelade i inseminationer och injektioner. Inseminationer är inte dyra, men chanserna för framgångsrik befruktning är lägre och indikationslistan är kortare. In vitro-uppfattning är dyrare, men det är mer effektivt och möjligt även i svåra fall av kvinnlig och manlig infertilitet.

Konstgjord befruktning har länge varit vanligt och normalt. Människor kan ständigt diskutera etiken i en sådan uppfattning, men en sak kan inte förnekas - ett medicinskt förfarande är ofta det enda sättet att få egna barn..

Hur är artificiell insemination

Artificiell insemination gör att du kan kontrollera och reglera processen för fusion av könsceller. Detta är vanligtvis termen som används för IVF, även om det finns andra metoder för assisterad reproduktiv medicin. Det finns tre tekniker som kombinerar alla typer: IVF, ICSI och insemination. De leder alla till fusionen av ägg och spermier, men under olika förhållanden.

Konstgjord befruktning är endast möjlig om kvinnan potentiellt kan föda och föda ett barn. Drastiska åtgärder rekommenderas vanligtvis efter 1,5-2 års infertilitetsbehandling (förutom fall som inte svarar på behandlingen).

Konstgjord befruktning är lagligt i Ryssland. Officiell registrering av äktenskap krävs inte, men om det är tillgängligt krävs bekräftelse av makan. Patienter måste vara över 18 år. Det finns banker med givarceller i varje land.

Kvinnor under 38 år före artificiell insemination måste få en officiell bekräftelse på diagnosen och behandlingssvikt (vanligtvis 1,5-2 år). Kvinnor över denna ålder kan genomgå proceduren omedelbart och utan föregående behandling..

Om undersökningen avslöjar några sjukdomar som kan störa något av stadierna av artificiell insemination, graviditet eller förlossning, skjuts proceduren upp. Patienter ordineras behandling och manipulation endast när tillståndet är stabilt.

Alla metoder för artificiell insemination är kortlivade och tolereras normalt av patienter. Därför är det möjligt att upprepa proceduren utan långa pauser..

IVF och dess modifieringar, ICSI, IISM och IISD, embryokryokonservering, donatorprogram och surrogati kallas assisterad reproduktionsteknologi. De används i fall där det inte finns någon risk för en naturlig graviditet eller sannolikheten är mindre än vid reproduktionsteknik. Alla metoder för artificiell insemination kan grovt delas in i två grupper: artificiell insemination och intracytoplasmatiska injektioner. Inseminering betyder befruktning av ett ägg i kvinnokroppen och med IVF och ICSI - utanför kroppen.

Givarprogram och surrogati

I de fall partner har problem med sexceller direkt är det möjligt att använda givarmaterial. Alla givare genomgår en fullständig medicinsk och genetisk undersökning, vilket eliminerar risken för att ärva farliga sjukdomar.

Kvinnor som inte kan föda barn kan vända sig till en surrogatmor. Donatorsperma används först efter att det har undersökts två gånger med ett intervall på tre månader. Före IVF utförs genetisk diagnostik för implantation, vilket avslöjar genetiska patologier, abnormiteter i kromosomer, möjliga utvecklingsavvikelser.

Intracytoplasmatiska injektioner

Injektionsmetoden är mer komplicerad än insemination; den kräver vissa förhållanden och är indelad i flera steg. För det första ordineras en kvinna hormonella läkemedel för att stabilisera det endokrina systemet och se till att kroppen är beredd för ägglossning och befruktning. Läkaren kontrollerar regelbundet mognad på äggen. Stimulering hjälper till att odla några bra ägg.

Efter att ha tagit ut äggen och kombinerat dem med spermierna placeras cellerna i en inkubator med en viss temperatur, vilket underlättar befruktningen. Denna process tar flera dagar. Artificiell insemination kan utföras med ICSI- eller IVF-metoden.

In vitro-fertilisering

IVF är den mest populära metoden för artificiell insemination. I det här fallet sker befruktningen utanför kvinnans kropp under artificiellt skapade förhållanden. IVF är en ganska ung metod, som ändå redan har blivit guldstandarden inom reproduktiv medicin. För första gången genomfördes förfarandet 1978 i England. Enligt statistik minskar IVF risken för fostrets patologier.

In vitro befruktning anses vara den mest effektiva och pålitliga metoden för assisterad reproduktiv medicin. Ägget avlägsnas från kvinnans kropp och befruktas in vitro med makens eller givarens spermier. Efter cellfusion placeras embryot i livmodern. En efterföljande graviditet skiljer sig inte från en graviditet efter naturlig befruktning. Barn födda på detta sätt lider inte av några specifika sjukdomar och har inga avvikelser..

Indikationer för IVF

 • endokrina störningar
 • fullständig obstruktion av äggledarna;
 • brist på äggledare;
 • endometrios;
 • oförklarliga orsaker till infertilitet.

Läkare kontrollerar mognad av ägget genom att övervaka hormonnivåerna. Under denna period kan en kvinna leva en vanlig livsstil, men med hänsyn till läkarnas rekommendationer om näring, fysisk aktivitet och emotionellt tillstånd.

Efter hormonbehandling stimuleras mognaden av äggen, sedan avlägsnas de från äggstockarna med hjälp av punktering och ultraljudsundersökning. Vid den här tiden donerar partnern spermier, den bearbetas och bereds. Sedan blandas makarnas material under speciella förhållanden och placeras i en inkubator så att cellerna naturligt sammanfogas.

Efter befruktning analyserar embryologen utvecklingen av embryona. De mest livskraftiga överförs till livmodern. Vanligtvis används flera befruktade celler för att öka risken för att minst en blir fäst. Därför föds tvillingar och tripletter ofta efter IVF. De resulterande embryona kan kryokonserveras för användning i framtiden eller i frånvaro av graviditet efter ingreppet. När det gäller embryering av flera embryon kan en del tas bort, men detta beslut måste fattas av en kvinna..

Kontraindikationer mot IVF

 • psykiska avvikelser;
 • deformation av livmodern
 • oförmåga att bära ett barn
 • äggstocks tumör;
 • godartad bildning i livmodern;
 • maligna patologier;
 • akut inflammation.

Om patienten har allvarliga problem med oocytmognad kan donatorceller användas. In vitro-befruktning är mycket effektivare än insemination. Det första förfarandet är framgångsrikt i 33% av fallen. Nackdelarna med IVF är långvarig hormonbehandling och höga kostnader. Priserna börjar vid 80 tusen rubel, men ett IVF-förfarande kostar i genomsnitt 120-200 tusen rubel. Den slutliga siffran bestäms av komplexiteten hos den valda metoden, graden av stimulering, behovet av att använda givarsperma och ytterligare tjänster i varje specifik klinik.

Injektion av en sperma i ett ägg

ICSI-procedur - befruktning av ett ägg genom intraplasmisk infektion i spermierna. Vanligtvis rekommenderas metoden för manlig infertilitet orsakad av en överträdelse av mängden och kvaliteten på spermiernas sammansättning. Denna metod är en verklig livräddare för många patienter, eftersom den bara kräver en sperma. Läkaren väljer den mest rörliga och livskraftiga och injicerar den i ägget. Några veckor senare kontrolleras livmodern och embryofästet med ultraljud. Ofta ordineras en kvinna hormonella läkemedel under artificiell insemination för att upprätthålla graviditeten.

ICSI rekommenderas när IVF och andra metoder är ineffektiva. Förfarandet är indicerat för infertilitet hos kvinnor och män, även i de allvarligaste fallen. Enligt statistik, som ett resultat av ICSI, förekommer graviditet hos var tredje kvinna (60-70% av sannolikheten för framgångsrik befruktning).

I jämförelse med IVF är proceduren mer känslig: en sperma tas, som injiceras i ett ägg med en ultratunn glasnål. ICSI ger hopp även i de mest allvarliga fallen av infertilitet, särskilt hos män. Efter några dagar väljer läkaren de mest livskraftiga embryona.

Stimulering av follikulogenes

Målet med denna aktivitet är att bilda flera normala ägg så att läkare kan välja. Hormonregimer kallas protokoll. De skiljer sig åt för olika metoder för artificiell insemination, väljs och justeras individuellt för varje patient. Alla protokoll är uppdelade i korta och långa.

Innan man stimulerar follikulogenes ordineras vanligtvis p-piller i 1-2 veckor för att undertrycka utsöndringen av könshormoner. Detta för att förhindra naturlig ägglossning när en cell mognar..

Protokollet startas vanligtvis dag 1–2 i menstruationscykeln. Patienten ordineras follikelstimulerande läkemedel, koriongonadotropin, agonister eller antagonister av gonadotropinfrisättande hormonagonister. En kvinna injiceras med follikelstimulerande hormon (Gonal eller Puregon) och gonadotropinfrisättande hormon (Buserelin, Goserelin, Dipherelin). Läkemedlen administreras dagligen. Ett blodprov görs med några dagars mellanrum för att bestämma östrogenkoncentrationen och en ultraljudsundersökning för att mäta folliklarna.

Det follikelstimulerande hormonet avbryts vid en koncentration av östrogen E2 på 50 mg / l och en follikelstorlek på 16-20 mm. Vanligtvis finns sådana indikatorer tillgängliga på 12-15-dagen för stimulering. Den här dagen tillsätts injektioner av koriongonadotropin. Gonadotropinfrisättning avbryts dagen innan hCG avbryts. Läkaren bestämmer kursens varaktighet enligt resultaten av en ultraljudsundersökning. 36 timmar efter tillbakadragandet av hCG tas celler.

Det korta protokollet börjar också den andra dagen av cykeln. Kvinnan injiceras med alla tre läkemedlen varje dag och analyserar tillväxten av folliklar var 2-3: e dag. Om det finns tre folliklar på 18-20 mm vardera avbryts läkemedlen (i ytterligare 1-2 dagar administreras hCG). Ägg samlas upp 35-36 timmar efter den senaste injektionen.

Sexceller erhålls med en nål som sätts in i äggstockarna genom bukhinnan eller slidan. Kvinnan är under narkos, så hon känner inte obehag. Proceduren tar upp till 30 minuter. Sperma erhålls genom onani. Om det finns svårigheter tas manliga reproduktiva celler genom liknande manipulationer..

Insemination

Insemineringsmetoder innefattar införandet av spermier i livmoderhålan med hjälp av en kateter. Befruktningen sker på ungefär samma sätt som med naturlig befruktning. För artificiell befruktning används spermier från en partner eller givare.

Indikationer för insemination

 • brist på en partner;
 • vaginismus (kramp i vaginala väggar, där samlag är omöjligt);
 • störningar av styrka;
 • utlösningssjukdomar;
 • otillräckligt antal aktiva spermier;
 • cervicit som inte svarar på behandlingen;
 • immunologisk inkompatibilitet hos makar (närvaro av antispermantikroppar i livmoderhalsslem).

Innan inseminering måste båda parterna genomgå en fullständig undersökning och identifiera orsakerna till infertilitet. Förberedelserna för förfarandet inkluderar ett samråd med en terapeut och gynekolog, blodprov (HIV, viral hepatit, syfilis och andra infektioner), smetanalys. Det är nödvändigt att bestämma partnerns blodgrupp och Rh-faktor och bedöma deras kompatibilitet. En man måste skicka ett prov för ett spermogram, och en kvinna bestäms när ägglossningen, livmodern och äggledarna undersöks.

Om inga kontraindikationer identifieras kan du börja förbereda. Enligt indikationer kan läkare ordinera medicin för att stimulera ägglossningen. Provtagning av spermier utförs i förväg (2-3 timmar). När du väljer ett givarmaterial används frysta spermier.

Spermierna bearbetas, spermierna separeras från sperma. Den resulterande blandningen injiceras i livmodern genom en kateter. Proceduren tar några minuter och orsakar inte obehag för patienten.

Kontraindikationer för insemination

 • livmoderns patologier, vilket gör det omöjligt att bära ett barn;
 • äggstocks tumör;
 • maligna patologier;
 • akut inflammation;
 • psykiska avvikelser.

I genomsnitt kostar artificiell inseminering från 30 tusen rubel när partnerns spermier används och från 40 tusen vid användning av donatorsperma.

Konstgjord befruktning med makens spermier

IISM-proceduren rekommenderas när kvinnans reproduktionssystem inte har varit föremål för patologiska förändringar, det finns inga vidhäftningar, erosioner, krökningar och äggledarna är acceptabla, men partnerns spermier har otillräckliga egenskaper för naturlig uppfattning. För intrauterin insemination bearbetas spermier och utrustas med de egenskaper som är nödvändiga för befruktning. Under proceduren injiceras partnerns behandlade spermier artificiellt i livmodern.

IISM kan tilldelas om partner inte är kompatibla. Orsakerna till detta fenomen är olika, men vanligtvis är det en aggressiv effekt av floran i slidan eller livmodern på spermier. Introduktionen av spermier direkt i livmodern utesluter spermiernas kontakt med vaginal mikroflora, vilket avsevärt ökar chanserna för framgångsrik befruktning. Proceduren är smärtfri, embryona passeras genom en tunn kateter.

Under en menstruationscykel kan intrauterin insemination utföras 2-4 gånger. Det är nödvändigt att undersöka och testa för att beräkna den mest gynnsamma tiden.

Artificiell insemination med givarsperma

IISD-proceduren rekommenderas om partnerns spermogram är dålig. Givarsperma bör också användas i fallet när orsaken till makarnas oförenlighet inte har klargjorts, det finns en hög risk för blodkonflikt eller om det fanns farliga ärftliga patologier i familjen. IISD utförs endast med partners samtycke.

Förfarandet i sig skiljer sig inte mycket från insemination med makens spermier. IISD och IISM är liknande procedurer som utförs under samma förhållanden. Det är också möjligt att upprepa insemination med givarsperma 2-4 gånger per cykel, men effektiviteten av proceduren är 30% högre (enligt statistik, med IISM är chansen att lyckas 40%).

IISM- och IISD-metoderna rekommenderas för manlig infertilitet, sexuella störningar, immunologisk konflikt. Under beredningen bör patienten regelbundet besöka kliniken för att övervaka antalet mogna folliklar och tillväxten av endometrium i livmodern.

Transplantation av könsceller i äggledarna

GÅVA (gamete intrafallopian transfer) - ett förfarande för att transplantera könsceller av ett ägg och en spermie i äggledarna. Konstgjord befruktning med denna metod kräver särskild utbildning och uppfyllandet av vissa villkor. Du kan bara placera könsceller i acceptabla äggledare och vid en strikt vald tid. Eftersom endast en ägglossning förekommer under en menstruationscykel kan GIFT endast utföras en gång i månaden..

ZIFT (zygote intrafallopian transfer) är ett förfarande för att transplantera en zygote i äggledarna. I detta fall utförs befruktningen av ägget utanför kroppen, varefter embryot placeras i äggledarna.

GIFT- och ZIFT-procedurerna utförs på ett sjukhus. Läkaren använder ett laparoskop och en ultraljudsundersökning. Om blandningen injiceras från bukhinnans sida genom en liten punktering under placeringen av könscellerna, införs embryot genom livmoderhalsen. ZIFT-proceduren utförs efter ägglossningen och hormonell förberedelse av livmodern. GIFT- och ZIFT-metoderna används sällan i reproduktionskliniker i Ryssland, eftersom de är sämre än effektiv IVF.

Artificiell insemination - metoder och typer

Artificiell insemination är en speciellt utvecklad metod för fertilitetsbehandling. Tack vare honom får par som av olika skäl inte kan bli barn naturligt en chans att bli föräldrar. Konstgjord befruktning är en av de högteknologiska procedurer som kräver specialutrustning..

Specialisterna på IVF på Petrovka-kliniken har genomfört artificiell insemination i många år. För detta används olika tekniker. Infertilitetsbehandlingscentret har unik utrustning som inte har några analoger i Ryssland.

Artificiell befruktning - vad är det??

Konstgjord befruktning är ett modernt sätt att bekämpa infertilitet, vilket gör att infertila par eller ensamstående kan hitta lyckan att bli föräldrar till ett friskt barn. Specialister identifierar flera metoder genom vilka befruktning utförs. Bland dem är:

 • Insemination med makens spermier. Det används när det finns problem med det manliga reproduktionssystemet.
 • Inseminering med givarsperma. Donatorbiomaterial används för befruktning.
 • Intratubal överföring av könsceller. Indikerad i utvecklingen av antispermantikroppar. Könsceller placeras i äggledaren.
 • Intratubaröverföring av zygoten. Ett befruktat ägg placeras i äggledarna. Processen för fusion av könsceller sker i laboratoriet..
 • In vitro-fertilisering. Det är en av de mest populära och populära metoderna för artificiell insemination. Listan över IVF-steg inkluderar ägglossningsstimulering, follikulär punktering och embryoöverföring till livmoderhålan.
 • ICSI. Kärnan i metoden är att injicera spermier i ägget med en tunn nål.

Konstgjord befruktning har olika indikationer. De varierar något beroende på vilken metod som valts. De främsta orsakerna till konstgjord insemination inkluderar:

 • infertilitet av någon genes;
 • anovulation;
 • kränkning av den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av spermier;
 • polycystisk äggstock
 • svår endometrios
 • för tidig äggstockssvikt
 • minskad spermierörlighet.

Konstgjord befruktning utförs både för infertila par och för ensamstående kvinnor eller män som vill föda ett barn. I Ryssland är det möjligt att använda IO-tjänster från 18 års ålder.

Fördelarna med alla metoder för att utföra proceduren är relativ smärtfrihet, hög effektivitet, förmågan att föda ett barn med en diagnos av infertilitet. Om reproduktionssystemets funktionella tillstånd inte tillåter dig att bli gravid på egen hand, rekommenderar läkare att du använder en givares tjänster. Det valda materialet kontrolleras noggrant. Tack vare modern utveckling inom embryologi har alla en chans att bli förälder.

In vitro-befruktningsmetoder

Experter identifierar flera metoder för artificiell insemination. Dessa inkluderar:

 • ISM. Inseminering med makens spermier används i närvaro av patologi från det manliga reproduktionssystemet. Ett viktigt villkor för befruktning är hälsan hos de kvinnliga könsorganen. Tekniken består i det preliminära urvalet av spermier och deras beredning. Därefter placeras biomaterialet i livmoderhålan.
 • ISD. Denna metod för artificiell insemination består i användningen av givarsperma. Indikationerna för insemination med givarspermier är oförenlighet med partners och spermiernas oförmåga att befrukta ett ägg in vivo. Procedurmetoden skiljer sig inte från IMS.
 • GÅVA. Intratubaröverföring av könsceller gör att du kan kringgå spermiernas kontakt med slemhinnan i slidan och livmoderhalsen. Huvudindikationerna för GIFT inkluderar sjukdomar i livmoderhalsen, manlig och kvinnlig infertilitet av alla uppkomster, oförenlighet med en partner, ineffektivitet av ISM och ISD.
 • ZIFT. En zygot kommer att placeras i äggledarnas område. Befruktning av ägget med den valda spermierna sker under laboratorieförhållanden. Det resulterande embryot överförs till äggledarna laparoskopiskt.
 • ECO. Den vanligaste metoden för artificiell insemination. Det används i närvaro av infertilitet av någon genes. IVF består av flera steg, som inkluderar stimulering av ägglossning, punktering av folliklarna och överföring av embryon till livmoderhålan.
 • ICSI. Det används oftast under in vitro-befruktning. Tekniken består i att införa spermierna i ägget med en tunn nål.

Valet av metod för artificiell insemination beror på organismens individuella egenskaper och förekomsten av samtidiga sjukdomar. IVF-läkare på Petrovka-kliniken genomför en preliminär undersökning av partners, vilket gör det möjligt att bestämma den mest lämpliga metoden för artificiell insemination.

Inseminering med makens spermier - ISM

IMS är en av metoderna för artificiell insemination. Användningen av insemination med makens spermier indikeras i närvaro av patologi från det manliga reproduktionssystemet. Samtidigt har spermieceller låg aktivitet och har inte förmågan att bli helt naturligt. Ett viktigt villkor för proceduren är det hälsosamma tillståndet för det kvinnliga reproduktionssystemet. ISM utesluter förekomsten av inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, obstruktion av äggledarna. En annan indikation för insemination med makens spermier är makarnas oförenlighet. Utsläpp från livmoderhalsen innehåller aggressiva komponenter som påverkar partnerns spermier negativt. Under sådana förhållanden anses naturlig befruktning vara omöjlig..

Kärnan i ISM-metoden ligger i den speciella beredningen av de valda spermierna för efterföljande befruktning. Manliga reproduktiva celler injiceras direkt i livmodern. Inseminering undviker kontakt med spermier med slemhinnan i livmoderhalsen och slidan. För att öka risken för att proceduren är framgångsrik måste den utföras på de dagar av menstruationscykeln som är mest gynnsamma för befruktningen. Begränsningar för insemination med makens spermier inkluderar tubal infertilitet, kränkning eller frånvaro av ägglossning, inflammatoriska sjukdomar i livmodern och dess bilagor, STI, tumörformationer i bäckenorganen.

Insemination med givarsperma - ISD

Inseminering med givarsperma innebär användning av givarbiomaterial. Denna metod för artificiell insemination liknar IMS. Indikationer för insemination med givarsperma är:

 • fullständig oförenlighet med makar, där IMS-metoden inte leder till positiva resultat;
 • brist på fertilitet i makens spermier.

Förfarandet börjar med insamling av givarmaterial. Embryologen utför speciell bearbetning av spermierna och väljer sedan de mest livskraftiga och aktiva proverna från dem. Parallellt med detta genomgår kvinnan en undersökning för att bestämma den mest gynnsamma dagen för befruktning. Inseminering med givarsperma utförs i livmoderhålan med hjälp av en speciell kateter. På detta sätt minimeras risken för spermiekontakt med slemhinnan i livmoderhalsen och slidan. Kontraindikationer för proceduren är inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen, onkologiska neoplasmer, nedsatt ägglossning eller frånvaro, STD, tubal infertilitet.

Denna metod för artificiell insemination involverar överföring av könsceller i äggledarens hålighet. Indikationer för GIFT inkluderar manlig infertilitet av alla gener, fullständig oförenlighet med partners, kvinnlig infertilitet av okänd etiologi och sjukdomar i livmoderhalsen. Förfarandet börjar med insamling av ägg och spermier. De hälsosammaste proverna tas för befruktning. Blandningen av manliga och kvinnliga könsceller görs i ett laboratorium. Könsceller överförs till håligheten i kvinnans äggledare. Befruktningsprocessen slutar där.

Förfarandet utförs med laparoskopisk metod. En punktering av den främre bukväggen utförs genom vilken ett laparoskop placeras. En speciell kateter låter dig komma in i äggledaren och infoga blandade könsceller. Kontraindikationer för HIFT inkluderar obstruktion av äggledarna, patologi i spermogrammet.

Tekniken för intratubaröverföring av zygoter är att överföra embryot till äggledarens hålrum. De viktigaste indikationerna för artificiell insemination med ZIFT-metoden inkluderar infertilitet hos män och kvinnor av okänt ursprung, livmoderhalsens patologi och inkompatibilitet hos partners. Det första steget i förfarandet är insamlingen av biomaterial. För befruktning används friska och aktiva spermier och ägg. Under laboratorieförhållanden utförs fusion av könsceller för att bilda ett embryo. Med laparoskopisk metod sätts embryot in i äggledarnas hålighet.

Intratubaröverföring av zygoter utförs en gång per menstruationscykel. Begränsningar för proceduren är patologin för äggledarnas öppenhet, kränkningar i spermogrammet.

In vitro-befruktning - IVF

IVF är en av de mest utbredda och efterfrågade metoderna för artificiell insemination. Indikationen för proceduren är manlig och kvinnlig infertilitet av alla uppkomst. De viktigaste stadierna av in vitro-befruktning är:

 • Inledande konsultation med en läkare för att bestämma omfattningen av studien och indikationer för IVF.
 • Rutinundersökning. Om sjukdomar upptäcks behandlas de.
 • Stimulering av äggstockarna. För detta används hormonella läkemedel. Som ett resultat mognar ett tillräckligt antal ägg..
 • Follikelpunktering. Med hjälp av ultraljudskontroll bestäms den mest gynnsamma tiden för insamling av ägg.
 • Tar partners spermier och väljer den mest aktiva och livskraftiga spermierna.
 • Befruktning i laboratoriet. De erhållna embryona övervakas av embryologer i flera dagar. De hälsosammaste proverna väljs ut för transplantation.
 • Embryoimplantation. Flera embryon placeras i livmoderhålan. Detta görs för att öka risken för framgångsrik embryofästning och efterföljande graviditet..
 • Kontroll av hCG-nivåer 14 dagar efter transplantation.

In vitro-befruktning är kontraindicerad i närvaro av dekompenserad diabetes mellitus, allvarlig patologi i det kardiovaskulära systemet, mentala avvikelser, sjukdomar i urinvägarna, akut inflammatorisk patologi, medfödda eller förvärvade missbildningar i bäckenorganen.

Intracytoplasmatisk spermieinjektion - ICSI

En typ av artificiell insemination är intracytoplasmatisk spermieinjektion. Oftast används denna metod tillsammans med IVF. ICSI används för att upptäcka kvalitativ och kvantitativ spermiepatologi, om andra metoder för artificiell insemination är ineffektiva.

Kärnan i intracytoplasmatisk injektion är att injicera en utvald sperma i oocythålan. De viktigaste stadierna av manipulation inkluderar:

 • Undersökning av paret med avseende på förekomst av indikationer och kontraindikationer för konstgjord insemination.
 • Insamling av sperma och ägg.
 • Forskning av erhållet biomaterial, urval av de mest livskraftiga proverna.
 • Befruktning av ett ägg med spermier i laboratoriet. Proceduren utförs med en fin nål. Alla åtgärder utförs under ett mikroskop.
 • Embryoöverföring till livmoderhålan.

Kontraindikationer för ICSI inkluderar tumörformationer i livmodern och äggstockarna, patologin i livmodern, inflammatoriska sjukdomar i bäckenorganen i det akuta stadiet.

Hur är artificiell insemination?

För att förstå hur artificiell insemination sker är det nödvändigt att bestämma metoden för dess implementering..

IVF och ICSI har liknande steg. En betydande skillnad ligger emellertid i hur könsceller slår samman. Intrauterin insemination är införandet av spermier i livmoderhålan. Valet av metod beror på organismens individuella egenskaper..

Stadier av artificiell insemination av IVF och ICSI

Tekniken för artificiell insemination med IVF och ICSI har många likheter. Den väsentliga skillnaden ligger i hur könsceller slås samman.

De viktigaste stegen i förfarandena inkluderar:

 • Stimulering av äggstockarna. För detta används hormonella läkemedel. Stimulering behövs för att få mer mogna ägg.
 • Follikelpunktering. Med ultraljudskontroll kan du bestämma perioden när folliklarna har nått önskad storlek. Detta indikerar att de kan punkteras. Som ett resultat av manipuleringen tas mogna ägg..
 • Provtagning ejakulat från en man. De mest mogna och aktiva spermierna väljs från det erhållna biomaterialet.
 • Befruktning av äggceller med spermier. Detta steg har betydande skillnader beroende på metoden för artificiell insemination. Med IVF går könscellerna samman på egen hand för att bilda ett embryo. Med ICSI injiceras spermierna i äggkaviteten med en fin nål.
 • Övervaka tillväxten och utvecklingen av embryon i laboratoriet. Det tar 3-5 dagar.
 • Implantation av valda embryon i livmoderhålan. Testade och friska embryon används för transplantation.
 • Övervakning av graviditetens början. Du kan äntligen bekräfta resultatet av proceduren efter två veckor. För att göra detta måste du donera blod för att bestämma nivån av hCG.

Stadier av intrauterin insemination

Intrauterin insemination liknar de naturliga tillstånden för befruktningen som möjligt.

Fördelarna med denna metod för artificiell insemination är hög effektivitet, lågt vävnadstrauma, relativt enkel procedur..

Kärnan i intrauterin insemination är införandet av utvalda spermier i livmoderhålan.

Dagen för införandet av manliga reproduktiva könsceller bestäms med ultraljudskontroll. För att öka risken för graviditet injiceras spermier tre gånger: en dag före ägglossningen, dagen för ägglossningen och en dag senare. För befruktning kan spermier från en partner eller givare användas. Det använda biomaterialet övervakas noggrant. Speciell bearbetning gör att de mest aktiva och hälsosamma proverna kan tas bort. Intrauterin insemination utförs i flera steg. Bland dem är:

 • bestämma tidpunkten för ägglossningen;
 • urval av spermier av högsta kvalitet;
 • införandet av manliga könsceller i livmoderhålan med hjälp av en kateter;
 • placera en keps med sperma på livmoderhalsen;
 • avlägsnande av locket efter några timmar.

Intrauterin insemination kan utföras 3-6 gånger. Om denna metod är ineffektiv rekommenderar läkare att använda en annan metod för artificiell insemination..

Förberedelser för olika metoder för artificiell insemination

Specialister använder vissa grupper av läkemedel för att stimulera ägglossningen, växa folliklar och stödja embryot i de tidiga stadierna av graviditeten. Valet av läkemedel utförs av den behandlande läkaren baserat på kvinnans individuella egenskaper. De använda läkemedlen inkluderar:

 • Agonister av gonadotropinfrisättande hormon. Används för att stimulera ägglossningen.
 • Antagonister av gonadotropinfrisättande hormon. Ordineras under IVF-protokollet för att stimulera ägglossningen.
 • Läkemedel som innehåller FSH, LH. Stimulerar ägglossning och follikulär mognad.
 • Korioniska gonadotropinpreparat. Denna grupp läkemedel används för att stimulera ägglossningen..
 • Pregnenderivat. Progesteron används för att uppnå den erforderliga tjockleken på endometrium. Ganska ofta används läkemedlet i de tidiga stadierna av graviditeten för att förhindra missfall..
 • Pregnadien-derivat. Används som profylax mot spontan abort efter embryoöverföring.

I vissa fall krävs ytterligare recept på smärtstillande medel, lugnande medel och andra läkemedel. Börja inte ta läkemedlet på egen hand eller justera dosen. Alla förändringar i kroppen måste rapporteras till den behandlande läkaren.

Test före artificiell insemination

Innan läkaren väljer den mest lämpliga metoden för artificiell insemination föreskriver en lista över studier. Detta är nödvändigt för att bestämma indikationerna för en viss typ av AI. Diagnostik inkluderar:

 • Bedömning av hormonella nivåer. Koncentrationen av FSH, LH, könshormoner bestäms.
 • Ultraljudundersökning av bäckenorganen.
 • Laparoskopisk undersökning för att bestämma äggledarnas öppenhet.
 • Hysteroskopi med biomaterialprovtagning för histologisk undersökning av endometrium.
 • Spermogram.
 • STD-tester.

Om patologiska tillstånd upptäcks under diagnosen är de föremål för behandling. Först därefter fattas ett beslut om organismens beredskap för artificiell insemination..

Förberedelser för alla typer av procedurer inkluderar:

 • klinisk analys av blod och urin;
 • koagulogram;
 • blodkemi;
 • blod för syfilis, HIV, hepatit B och C;
 • bakteriologisk odling för STI: er;
 • cytologisk smet från slidan;
 • ultraljudundersökning av bäckenorganen;
 • FLG, EKG;
 • spermogram;
 • mammografi eller ultraljud av bröstkörtlarna;
 • bestämning av antikroppar mot rubellavirus.

Efter att forskningen är fullständigt avslutad dras slutsatsen att det inte finns några kontraindikationer för artificiell insemination.

Indikationer för artificiell insemination

Indikationer för in vitro-befruktning inkluderar:

 • infertilitet av någon genes;
 • polycystisk äggstock
 • svår endometrios
 • anovulation;
 • för tidig äggstockssvikt
 • kränkning av den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av spermier;
 • minskad spermierörlighet.

Indikationer för ICSI skiljer sig knappast från orsakerna till IVF. En förutsättning är dock att det finns minst ett av följande tecken:

 • kränkning av utlösning
 • minskad aktivitet och spermierantal;
 • låg frekvens av befruktade ägg under tidigare IVF.

De viktigaste indikationerna för artificiell insemination inkluderar:

Liten mängd spermier utsöndras.

Infertilitet på grund av patologi i livmoderhalskanalen.

Låg spermiaktivitet.

Deformiteter i livmoderhalsen orsakad av operation.

Brott mot utlösningsprocessen.

Infertilitet av okänt ursprung.

Patologi av könsorganens struktur hos en man.

Anti-spermier antikroppsproduktion.

Historia av vasektomi.

Brist på ägglossningens regelbundenhet eller dess fullständiga frånvaro.

Kronisk inflammatorisk sjukdom i bäckenet.

Indikationer för artificiell insemination bestäms av den behandlande läkaren baserat på preliminär diagnostik, medicinsk historia och förekomsten av samtidig patologi.

Kontraindikationer för artificiell insemination

Experter identifierar förhållanden där AI är strikt kontraindicerat. Förfarandet utförs inte förrän patologin har eliminerats helt. Den andra gruppen av sjukdomar har begränsande rekommendationer. Deras närvaro utesluter inte artificiell insemination. I det här fallet kräver förfarandet att försiktighetsreglerna följs..

Kontraindikationer för artificiell insemination är:

 • aktiv form av tuberkulos;
 • akut eller förvärring av kronisk hepatit;
 • närvaron av syfilis;
 • de första stadierna av HIV före övergången till den subkliniska formen;
 • maligna tumörer av någon lokalisering;
 • godartade tumörer belägna i det kvinnliga könsområdet;
 • sjukdomar i hematopoies;
 • komplicerad diabetes mellitus;
 • mental sjukdom;
 • nervskador, där rörelse och psykiska störningar observeras;
 • kardiomyopati;
 • arteriell hypertoni, inte mottaglig för läkemedelsbehandling;
 • akut lever- och njursvikt;
 • levercirros;
 • Crohns sjukdom;
 • NNC;
 • vidhäftande sjukdom i bukorganen;
 • medfödda hjärtfel
 • skada på muskuloskeletala systemet, där medfödd skörhet i ben observeras;
 • obstruktion av äggledarna;
 • kronisk glomerulonefrit i det akuta stadiet;
 • reumatoid artrit, kännetecknad av en progressiv kurs;
 • systemisk lupus erythematosus;
 • systemisk sklerodermi.

Begränsningar för artificiell insemination inkluderar:

 1. Minskad produktion av mogna ägg.
 2. Sjukdomar för vilka användningen av givarprogrammet anges.
 3. Ärftlig patologi kopplad till X-kromosomen.

Innan embryoimplantation är diagnostik före implantation obligatorisk.

Komplikationer av artificiell insemination

Trots det välutvecklade systemet för artificiell insemination utesluter läkare inte utvecklingen av komplikationer efter att det har slutförts. Oönskade resultat inkluderar:

 • Utvecklingen av flera graviditeter. Det inträffar i samband med överföring av flera embryon till livmoderhålan. Detta är nödvändigt för att öka risken för framgångsrik fästning av embryot. Det finns en möjlighet att alla implanterade embryon kommer att slå rot.
 • Ektopisk graviditet. Oftast utvecklas en patologisk graviditet i äggledarna. När embryot växer ökar blödningen i bukhålan, vilket åtföljs av allvarliga kliniska symtom.
 • Ovariellt hyperstimuleringssyndrom. Kan uppstå under ett upprepat IVF-protokoll. Den hormonella belastningen som krävs för att stimulera äggstockarna påverkar deras tillstånd negativt.
 • Äggstocksbrott. En sällsynt komplikation som uppstår när en organpunktion krävs.
 • Blödning från könsorganen. Denna komplikation kan uppstå efter insamling av mogna ägg..

De första oönskade tecknen efter artificiell insemination är en anledning att omedelbart konsultera en läkare.

Sperma för artificiell insemination

För befruktning kan spermier från en partner eller givare användas.

Om man bestämmer sig för att använda makens spermier måste han genomgå utbildning innan han lämnar in biomaterialet. Det består i att utesluta samlag några dagar innan du tar materialet, vilket begränsar användningen av alkoholhaltiga drycker och rökning. Det rekommenderas inte att äta fet mat i stora mängder 2-3 dagar före studien. Efter att spermier donerats övervakas biomaterialet noggrant. De mest aktiva och hälsosamma spermierna väljs, som kan befrukta ett ägg.

I det fall artificiell insemination utförs av en ensam kvinna eller hennes make, finns det kontraindikationer för leverans av utlösning, det rekommenderas att använda sperma från givare. Biomaterialet fryses och lagras i en kryobank.

Sperma för artificiell insemination genomgår kvalitetskontroll.

IVF på kliniken Petrovka erbjuder en databas med verifierade givare. Alla framgångsrika kandidater uppfyller höga krav. Centret har en egen kryobank där biomaterial lagras.

Konstgjord befruktning för ensamstående kvinnor

Konstgjord befruktning är indikerad för ensamstående kvinnor som vill bli mamma. Indikationerna för förfarandet är infertilitet av varje gen, frånvaro av en partner. För sådana program används ofta sperma..

I Ryssland är artificiell insemination tillåten från 18 års ålder.

In vitro-befruktningsgivare

Spermadonation är en av metoderna för assisterad reproduktionsteknik. Givarprogram används ofta vid artificiell insemination för ensamstående kvinnor. För att bli spermadonator måste du uppfylla vissa kriterier. Dessa inkluderar:

 • manens ålder är 18-35 år gammal;
 • fysisk och psykisk hälsa;
 • brist på genetisk patologi;
 • spermogram som uppfyller WHO: s standarder;
 • brist på dåliga vanor.

Preliminär diagnostik är ett obligatoriskt steg före leverans av biomaterialet. Några dagar före undersökningen rekommenderas att begränsa samlag, följa en rationell och balanserad kost, utesluta överdriven fysisk aktivitet, inte konsumera alkohol och begränsa rökning. Efter det att givarspermierna har samlats in undersöks ejakulatet noggrant. Spermikvalitetskriterier är:

 • innehållet i 1 ml sperma är mer än 80 miljoner spermier;
 • mer än 60% av spermierna måste vara aktiva;
 • den normala formen av spermier finns i 30% av könscellerna;
 • efter upptining av ejakulatet förblir mer än 50% av spermierna livskraftiga.

Innan spermierna anses vara lämpliga för användning måste givaren genomgå en rutinundersökning. Den består i undersökning för STI, HIV, allmän analys av blod och urin, FLG, EKG, biokemisk blodanalys, samråd med en psykoterapeut.

För att bli spermadonator rekommenderar vi att du kontaktar IVF-kliniken på Petrovka. Centret har en egen kryobank där frysta biomaterial lagras. Alla givare genomgår en grundlig undersökning. Sökande som uppfyller myndighetskrav får lämna in biomaterial.

In vitro-fertiliseringsprogram i IVF på Petrovka

Centrum för infertilitetsbehandling "IVF på Petrovka" genomför olika program för artificiell insemination till ett överkomligt pris. Kliniken har modern utrustning som inte har några analoger i Ryssland. Ett högt kvalificerat team av läkare har många års erfarenhet av de bästa medicinska institutionerna i Europa, USA och Israel.

Tack vare professionalismen hos IVF-specialisterna på Petrovka-centrum föddes 2765 friska barn. Efter den första embryoöverföringen förekommer graviditet i 43% av fallen. Denna indikator är två gånger högre än genomsnittsvärdet för Ryssland.

Statistiska data indikerar att kliniken har ett minimalt antal komplikationer efter artificiell insemination. Flera graviditeter förekommer i 7% av alla fall; ovariellt hyperstimuleringssyndrom har inte registrerats. Du kan läsa mer om hur mycket proceduren kostar per telefon. Administratörer svarar på alla dina frågor.

Det Är Viktigt Att Veta Om Planering

Händerna blir domade under graviditeten

Förlossning

Sjukdom och svaghet följer ofta med graviditeten och har inte nödvändigtvis patologiska orsaker. Under denna period har kvinnokroppen en sådan belastning att det ibland är omöjligt att må bra.

Drivehelp.ru

Förlossning

Alla barn är födda med en fontanell, ett litet område på huvudet utan ben i sig. Tunn hud täcker området, som lite senare kommer att benens skalle kommer att stängas med en tät barriär. Det händer att storleken på fontanelen inte motsvarar normen - den är för stor eller liten.

Pålitlighet vid första trimester screening

Nyfödd

Allergist-immunolog Analyser Neurolog Inspektion av förare Vårdmanipulationer Terapeut Ultraljudsdiagnostik Urolog1 trimester screening: vad är det?Screening av första trimestern är en omfattande undersökning som syftar till att bedöma graden av babyns intrauterina utveckling genom att jämföra indikatorer för en specifik graviditetsålder.

Symtom på en frusen graviditet

Näring

För många kvinnor är en frusen graviditet vid 8 veckor en stark chock och symtomen på detta tillstånd är mycket typiska. Med andra ord känner en misslyckad mamma intuitivt att något är fel och går i de flesta fall till läkaren.