Huvud / Uppfattning

Veckans kalkylator (omvandlare): hur många veckor på en dag | månad | år | århundrade

Fyll i vilket fält som helst:

År
En vecka

Om ett år 52,142857142857 veckor

En vecka är en tidsenhet som är lika med sju dagar (dagar). Förkortad rysk beteckning: vecka, på engelska - wk. Den består av måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. En kalendervecka börjar på måndag och slutar på söndag. Översatt från antikens grekiska betyder "vecka" "icke-arbetsdag" eller "helgdag".

Föreningen av sju dagar till en vecka är förknippad med perioden för Månens revolution runt jorden, som, som känt, är cirka 28 dagar. 28 dividerades med 4 med antalet tillgängliga månfaser (nymåne, vaxande måne, fullmåne, avtagande måne), vilket resulterade i 7 dagar.

År är en konventionell tidsenhet, lika med 365 dagar (dagar) eller 366 (ett skottår som är delbart med 4). Det här är perioden för jordens revolution kring solen. Förkortad rysk beteckning: g, på engelska - y eller yr.

Året består av fyra gånger: vinter, vår, sommar, höst och 12 månader. Ordet "år" kommer från det gamla slaviska "året" och betyder "tid, år" eller "goditi" - "snälla, tillfredsställa". Det finns sådana begrepp som ett årtusende - 1000 år, ett sekel - 100 år, ett decennium - 10 år, ett halvt år - 6 månader, ett kvartal - 3 månader.

Översättningsformler

På ett år - 365/7 veckor, på en vecka - 7/365 år.

Hur konverterar man år till veckor

För att konvertera år till veckor, multiplicera antalet år med 365 dagar och dela med 7 dagar.

ANTAL VECKOR = ANTAL ÅR * 365/7

För att till exempel ta reda på hur många veckor på 7 år behöver du 7 * 365/7 = 365 veckor.

Hur konverterar veckor till år

För att konvertera veckor till år måste du multiplicera antalet veckor med 7 dagar och dela med 365.

ANTAL ÅR = ANTAL VECKOR * 7/365

För att till exempel ta reda på hur många år på 730 veckor behöver du 730 * 7/365 = 14 år.

Hur många veckor per år i genomsnitt

52 veckor

Ett år har 52 veckor och 1 dag - om året är ett normalt år och 52 veckor och 2 dagar - om året är ett skottår. För att beräkna antalet veckor per år måste du dela antalet dagar under ett år med antalet dagar i en vecka. Under ett vanligt år - 365 dagar, under ett skottår - 366.

Beräknar antalet veckor per år
Vanligt år: 365/7 = 52,14 - 52 veckor och 1 dag (52 * 7 = 364, 365-364 = 1).
Skottår: 366/7 = 52,29, - 52 veckor och 2 dagar (52 * 7 = 364, 366-364 = 2).

I genomsnitt 52 veckor per år.

Lite svårare att beräkna - Hur många hela veckor per år. Med hela veckor menar vi veckor som innehåller exakt 7 dagar. En "brist" på dagar kan uppstå i början och / eller i slutet av året, eftersom året kanske inte börjar på måndag och slutar på en söndag.

Låt oss se kalendern för i år - Kalender för 2020.

Beräknar antalet hela veckor under ett år
Innevarande år 2020 börjar på onsdag (minus 5 dagar) och slutar på torsdag (minus 4 dagar). Det aktuella året är ett skottår med 366 dagar. (366-5-4) / 7 = 51.
Så 2020 finns det 51 hela veckor.

År till veckor miniräknare

Onlineomvandlare är lika med veckor

 • Mätkalkylator
 • Konverteringstabell
 • måttenheter
 • Datum
 • Barnstorlekar
 • Index

Du konverterar tid från år till veckor

Hur många veckor per år - år motsvarar veckor

År
Ett år är en tidsenhet som är lika med perioden för jordens revolution runt solen. Det finns ingen allmänt accepterad beteckning för året. Förkortning för internationellt bruk (för Latinamerika "annus"), inklusive i det engelska mätsystemet - "y" eller "yr". I astronomi är det julianska året en tidsenhet som är lika med 365,25 dagar och 86400 sekunder (icke-språngsekunder). Ordet "år" används också för andra perioder, till exempel läsår och säsong..

Veckor
En vecka är en måttenhet för tid, som vanligtvis är 7 dagar. Vanligtvis används i de flesta länder i världen som standardtidsperiod för arbetsdag och helgcykel.

60 veckor till månader

Hur många månader är 60 veckor?

');> // ->
Beslut:

Enligt det internationella systemet för mått och vikter på 1 vecka 7 dagar och på en månad från 28 till 31 dagar.

Den genomsnittliga årliga kvoten är 365/12/7 = 4,345 veckor per månad.

Därför 60 veckor = 60 / 4,345 = 13,81 månader

Svar: 13,81 månader

Du kan också snabbt konvertera veckor till månader och tillbaka med hjälp av onlinekalkylatorn för att konvertera veckor till månader (ange det ursprungliga värdet på veckan eller månaderna och klicka på knappen Beräkna).


Den här sidan ger en detaljerad lösning på problemet med att konvertera veckor till månader (specifikt 60 veckor till månader) och en länk till en online-kalkylator för att utföra denna operation.

Aktuellt veckonummer

Se årets aktuella veckonummer här. Vi ser till att föregående, nuvarande och nästa veckonummer alltid listas nedan

MånWOnsThFreLörSol
23 1 2 3 4 fem 8 nio tio elva 12 15 sexton 17 18 nitton 22 23 24 25 26 29 trettio 1 2 3 4 fem

En kalendervecka är en tidsperiod på sju dagar inom ett kalenderår. Enligt Interstate Standard: GOST ISO 8601-2001 "PRESENTATION OF DATES AND TIMES", börjar en vecka på måndag och identifieras med sitt ordinarie nummer under året. Årets första kalendervecka är den första veckan som innehåller den första torsdagen i innevarande år. Den sista kalenderveckan i ett kalenderår är veckan som föregår första kalenderveckan nästa år. Således kan ett år innehålla 52 eller 53 veckor, 29, 30, 31 december kan referera till den första veckan nästa år, och vice versa, 1, 2 och 3 januari kan referera till 52 eller 53 veckor förra året.

Letar du efter veckonummer för ett visst datum 2019, 2020, 2021 eller senare?

Hur många veckor per år

Ett vanligt kalenderår varar exakt 365 dagar, ett skottår en dag till - 366 dagar. Som regel kommer vi ihåg dessa siffror från skolan, men när det är nödvändigt att komma ihåg hur många veckor på året ger inte minnet av den färdiga figuren. Men detta är lätt att beräkna, med vetskap om att det finns 7 dagar i vilken vecka som helst, vi kan dela antalet dagar i ett år med deras antal på en vecka och få önskat svar, till exempel avrundning.

 • Under ett vanligt år: 365 dagar / 7 dagar i veckan = 52 veckor + 1 dag
 • Och i skottdagar: 366 dagar / 7 dagar i veckan = 52 veckor + 2 dagar

Det vill säga, oavsett om det är 365 dagar eller 366 - under ett år är det 52 veckor och antingen en extra dag eller två, som kommer att beaktas vid beräkningen av veckorna nästa år. Du kan räkna dig själv, eller på papper med en penna, eller beväpnad med en miniräknare i din smartphone eller dator.

Exakt beräkning av antalet veckor under ett år

Om du är intresserad av det exakta antalet veckor under ett år upp till hundradelar, är beräkningen den enklaste:

 • 365: 7 = 52,143 veckor under ett vanligt år
 • 366: 7 = 52,286 veckor under ett skottår

Var fjärde år blir ett skottår, till exempel 2020, 2024, 2028, 2032, etc. de kommer att ha 366 dagar vardera. I den allmänt accepterade gregorianska kalendern är den extra dagen för ett skottår den 29 februari.

Observera att utgivare i vissa väggkalendrar skriver veckonummer och börjar räkna den första av dem inte från den 1 januari, men från den första måndagen i januari visar det sig att de har en 53: e ofullständig vecka på ett år, som består av en eller två dagar.

Hur många veckor per år

Alla vet att det finns 365 dagar om året, men inte alla kan svara på frågan - hur många veckor finns det på ett år? Samtidigt är många intresserade av denna information av olika anledningar, till exempel för korrekt planering av ärenden, arbetsveckor och så vidare..

Hur vet du hur många veckor det finns på ett år? Faktum är att denna beräkning är tillräckligt enkel. Att veta att det finns 365 dagar på ett år, och antalet dagar i en vecka är sju, är det nödvändigt att dela 365 med 7, varefter vi får antalet veckor. Om du är för lat för att få en miniräknare beräknade vi antalet veckor på ett år åt dig: 52 hela veckor plus en dag. Det är också värt att notera att detta är ett normalt årssiffror. För ett skottår (2012, 2016, 2020 - vart fjärde år), där inte 365 utan 366 dagar motsvarar antalet veckor 52 veckor och två dagar. På ett år finns det således 53 veckor - 52 hela veckor och 1 ofullständig vecka bestående av en eller två dagar.

Denna siffra kan närmar sig inte bara med tanke på att beräkna arbets- eller läsårets varaktighet, eller planering av angelägenheter, utan också från den filosofiska sidan. 52 veckor är inte mycket. Tänk dig hur många av dem du har levt riktigt lyckligt, glatt och fullt. Om detta lilla antal, efter att ha dragit bort tråkiga och grå veckor, har blivit ännu mindre, är det kanske dags att tänka på hur man kan förändra något i sig själv och sitt liv, planera intressanta händelser som kommer att göra livet mer intressant och färgstarkt och börja njut inte bara varje ny vecka utan också varje dag?!

Graviditetskalender. Graviditet efter vecka - steg

Den veckovisa graviditetskalendern består av två grundläggande delar: hela barnets utveckling i den förväntade mammans mage är uppdelad i två steg:

 1. Foster, som är två obstetriska månader eller 8 veckor. Det ofödda barnet får i detta skede mänskliga drag och anses vara ett embryo.
 2. Foster, som enligt graviditetskalendern börjar vid den tredje obstetriska månaden (9 veckor) och slutar vid förlossningen. Det ofödda barnet under denna period är ett foster.

I processen för mänsklig utveckling fixades den genetiska koden, inbäddad i cellerna i reproduktionssystemet. Tack vare honom växer barnet och hans organ och system bildas korrekt vid vissa perioder av intrauterin utveckling..

Vår graviditetskalender per vecka och dag låter dig ta reda på den mest fullständiga informationen om varje steg i graviditeten, samt beräkna ungefärligt födelsedatum.

Första månaden av graviditetskalendern

1 veckas graviditet (1-7 dagar)

Graviditetens början inträffar efter befruktning, vilket består i fusionen av ett kvinnas ägg och en manlig sperma. Befruktningsprocessen äger vanligtvis rum i en av delarna av livmoderslangen. Efter ett par timmar börjar det befruktade ägget dela sig och sjunker gradvis ner från röret till livmoderhålan. Hon gör det här i 5 dagar..

Efter uppdelningsprocessen uppträder en flercellig organism som ser ut som en björnbärbär, som på latin låter som "morus", varför embryot under denna period kallas morula. Morulaimplantation i livmoderväggen sker cirka 7 dagar efter befruktningen.

På embryonets yttre celler finns villi som ansluter till livmodern blodkärl, i framtiden bildar de moderkakan. Resten av de yttre cellerna är det första steget i uppkomsten av membran och navelsträng. Fosterorgan och vävnader bildas vidare från embryonets inre celler.

2 veckor gravid (8-14 dagar)

Det finns en intensiv tillväxt av embryonets yttre celler i livmoderns foder. Denna period kännetecknas av början av utvecklingen av moderkakan, navelsträngen och neuralröret, som är grunden för barnets framtida nervsystem..

3 veckor gravid (15-21 dagar)

Den här tiden är ganska svår och ansvarig: det ofödda barns organ och system börjar bildas. Under denna period bildas rudimenten i cirkulations-, nerv-, andnings-, matsmältnings- och utsöndringssystemet. Där fostret i framtiden kommer att ha ett huvud, visas ett hjärnans embryo - en bred platta. I slutet av denna period börjar barnets hjärta slå.

4 veckor gravid (22-28 dagar)

Tarmar, njurar, lever och lungor läggs. Hjärtaktivitet blir mer intensiv och mer blod strömmar genom cirkulationssystemet.

Från början av denna period visas ackordet - den framtida ryggraden (som delar embryot, musklerna och alla lemmar i två), liksom kroppens veck. Neuralröret slutar bildas 25 dagar efter befruktningen.

I slutet av fyra veckor börjar gropar bildas på huvudet - framtida ögon.

Andra månaden av graviditetskalendern

5 veckor gravid (29-35 dagar)

Halvbenets parietala storlek (CTE) når 2,5 mm.

Under denna period bildas bukspottkörteln och levern i matsmältningssystemet, lungorna, struphuvudet och luftstrupen i andningsorganen, blodcirkulationen, ögonen och innerörat fortsätter att utvecklas. Föregångare till könsceller, hjärnregioner dyker upp. Extremiteterna utvecklas fortfarande: naglarnas rudiment visas på dem, en subtil navelsträng bildas. Ansiktet har överläpp och näshålor.

6 veckor gravid (36-42 dagar)

CTE är cirka 0,5 cm, moderkakan börjar bildas. Under denna period cirkulerar fortfarande inte blod mellan det och embryot..

Ett encefalogram utfört under vecka 6 kan redan hämta signaler från hjärnan, där avdelningar fortsätter att bildas.

Ansiktsmuskler uppträder. Det finns inga ögonlock ännu, men de är redan mer uttalade. Händerna blir längre, framtida fingrar och händer bildas på dem.

Inre organ förändras enligt följande:

 • primära njurar uppträder och urinledare utvecklas;
 • hjärtat har förmak och ventriklar;
 • magen och tarmarna börjar bildas;
 • bukspottkörteln och njurarna är nästan färdiga.

7 veckor gravid (43-49 dagar)

Navelsträngen är redan helt formad, det finns blodcirkulation mellan livmodern och moderkakan. Embryotet andas och matas tack vare blodflödet genom kärlen i moderkakan och navelsträngen.

Det ofödda barnet ligger i böjt tillstånd och det finns en liten svans i bäckenregionen. Stort huvud i proportion till kroppen, CTE når 1,5 cm.

Händer fortsätter sin utveckling, fingrar syns på dem, som ännu inte är åtskilda från varandra. När irriterande faktorer uppträder flyttar barnet slumpmässigt de övre extremiteterna.

Ögonen har redan ögonlock som är stängda som en skyddande funktion mot uttorkning. Embryoets mun öppnas. Näsan och dess veck läggs, liksom de framtida öronblåsorna, som nu representerar två höjdpar. Hjärnan, tillsammans med avdelningarna, utvecklas fortfarande snabbt.

8 veckor gravid (50-56 dagar)

Barnets kropp börjar räta sig, i slutet av veckan når CTE 2,1 cm. Organen och systemen i embryot fortsätter att bildas. Det manliga embryot utvecklar testiklar, fortsätter att förbättra hjärnan, matsmältningsorganen, hjärtsystemet, lungorna och organen i samband med urinering. Hörselorganen börjar bildas.

I slutet av denna period får barnets ansikte de vanliga mänskliga konturerna:

 1. Ögonen är mer uttalade med slutna lock.
 2. Avslutar läpputveckling.
 3. Öronen och näsan är synliga.

Det växer snabbt av alla lemmar och huvudet, hudens membran mellan fingrarna försvinner. Försvårar skallen, liksom de långa benen på armar och ben.

Tredje månaden av graviditetskalendern

9 veckor gravid (57-63 dagar)

I början av den 9: e veckan når fostrets CTE 2,2 cm, i slutet - 3,1 cm. Placentakärlen förbättras, vilket hjälper till att förbättra blodcirkulationen mellan livmodern och moderkakan.

Fostrets muskuloskeletala system utvecklas fortfarande, benbildning börjar:

 • lederna förekommer på alla fingrar;
 • barnet rör sig aktivt och kan redan pressa fingrarna;
 • huvudet är fortfarande sänkt och hakan pressas ordentligt mot bröstet.

Det kardiovaskulära systemet genomgår förändringar:

 1. Hjärtslag är cirka 150 slag per minut.
 2. Blod pumpas genom blodkärlen i hjärtat.
 3. Blodet innehåller endast röda blodkroppar..

Hjärnan växer fortfarande aktivt och utvecklas, cerebellära strukturer dyker upp. Endokrina organ bildas, särskilt binjurarna, som är ansvariga för hormonell produktion.

Den broskvävnad som öronskal och larynxbrosk består av förbättras. Stämbanden börjar dyka upp.

10 veckor gravid (64-70 dagar)

CTE varierar från 3,5 till 4 cm. I bäckenområdet försvinner svansen och skinkorna börjar bildas. Barnet förblir i en böjd fri position i livmoderhålan.

Nervsystemet förbättras och fostret rör sig nu inte bara slumpmässigt utan också reflexivt efter exponering för en irriterande faktor. Om barnet av misstag rör vid livmoderväggarna, böjer eller böjer han lemmarna som svar, vrider huvudet och rör sig åt sidan. Den blivande mamman känner fortfarande inte sådana rörelser, eftersom barnets storlek fortfarande är väldigt liten.

Den sugande reflexen börjar utvecklas, så barnet rör sig reflexivt i munnen. Membranet, som spelar en viktig roll i andningsprocessen, slutar utvecklas.

11 veckors graviditet (71-77 dagar)

CTE är från 4 till 5 cm. Fostrets utseende är fortfarande oproportionerligt: ​​huvudet är stort jämfört med kroppen, underbenen är korta och pressas tätt mot magen i böjt tillstånd och de övre är långa.

Syre och näringsämnen tränger in i barnet genom moderkakan, vilket också tar bort koldioxid och metaboliska produkter.

Barnets ögon fortsätter att förbättras, på vilket en iris dyker upp, som i framtiden kommer att avgöra färgen på hans ögon. De kan redan vara vidöppna eller halvtäckta..

12 veckor gravid (78-84 dagar)

Fostrets CTE varierar från 5 till 6 cm. Reproduktionssystemet utvecklas, vilket kännetecknas av bildandet av könsorganen.

Matsmältningsorganen förbättras intensivt:

 • tarmarna dras ut och läggs i öglor. Samtidigt minskar det periodiskt, vilket indikerar början av peristaltik;
 • barnet börjar svälja fostervätska.

Nervsystemet utvecklas och förbättras fortfarande:

 1. Fosterhjärnan är liten men strukturellt identisk med vuxnas.
 2. Alla dess avdelningar är perfekt utvecklade, inklusive stora halvklot..
 3. Det ofödda barns reflexrörlighet förbättras: han kan knyta fingrarna i en knytnäve och sedan rensa bort dem, ta tag i tummen och suga den intensivt.

Sammansättningen av barnets blod förändras också, där leukocyter börjar produceras..

Den här veckan har fostret individuella andningsrörelser. Fram till tidpunkten för födseln kan barnet inte andas: lungorna fungerar inte ännu, men bröstet gör rytmiska rörelser, liknar andningen.

I slutet av 12 veckor kommer barnet att få ögonbryn och ögonfransar. Halsen blir tydligt synlig.

Den fjärde månaden i graviditetskalendern

13 veckor gravid (85-91 dagar)

CTE ligger i intervallet 7 till 7,5 cm. Barnets kropp blir mer proportionell: på grund av förlängningen av alla lemmar och bagage verkar huvudets storlek inte så stor.

Nervsystemet och matsmältningsorganen fortsätter att förbättras. Under båda käftarna bildas grundstenarna hos barnets mjölktänder. Ansiktet är redan helt format, ögonen är stängda med ögonlock, näsa och öronskal syns tydligt.

14 veckor gravid (92-98 dagar)

CTE når 9 cm. Kroppen blir mer och mer proportionell, näsan och pannan syns tydligt i ansiktet, kinderna och hakan bildas. Huvudet är täckt av de första hårstrån, som är färglösa och ganska tunna. Fluffliknande hår bildas på kroppen, vilket fungerar som ett skydd för att bibehålla hudsmörjningen.

Styrkan hos fostrets ben ökar. Det framtida barnet börjar röra sig mer intensivt, han kan redan vända, böja kroppen, hans simrörelser förbättras.

Urinorganen bildas slutligen: urinledare, njurar och urinblåsa. Tack vare njurarna börjar urinen utsöndras som blandas med fostervätskan.

Bukspottkörteln börjar fungera, på grund av vilken produktion av insulin och hypofysceller sker.

Reproduktionssystemets organ genomgår förändringar: hos det kvinnliga fostret är de associerade med sänkning av äggstockarna i bäckenet, och hos det manliga fostret uppstår bildandet av prostatakörteln. Under denna period, på en högkvalitativ ultraljudsmaskin, kan läkaren bestämma barnets kön.

15 veckor gravid (99-105 dagar)

Fostrets CTE är ungefär 10 cm, den väger cirka 75 g. Storleken på huvudet är fortfarande ganska stor, men tillväxten av bagageutrymmet och lemmarna börjar leda.

Under denna period kan barnet redan identifieras med blodgruppen och Rh-faktorn. Alla blodkärl förlängs, deras väggar förstärks.

På grund av intag av fostervätska, som först kommer in i magen och sedan ackumuleras i tarmen, börjar original avföring produceras. Det kallas också mekonium..

Fingrarna och tårna är redan helt formade, de visar ett individuellt mönster.

16 veckor gravid (106-112 dagar)

Barnet väger redan cirka 100 g och dess CTE når 12 cm. I slutet av denna period har fostret alla bildade organ och system. Njurarna fungerar bra och släpper ut en liten volym urin i fostervattnet varje timme.

Barnets hud är mycket tunn på grund av brist på subkutant fett. På grund av detta är blodkärlen tydligt synliga genom huden. Hudens färg är ljusröd, ovanpå är de täckta med fett och hår som ser ut som fluff.

Barnets ögonbryn och ögonfransar är tydligt synliga, naglarna har redan bildats, men de är bara på den extrema delen av falanks. Efterliknande av fostret utvecklas och du kan se en glans av ett leende i ansiktet eller pannan.

Den femte månaden i graviditetskalendern

17 veckor gravid (113-119 dagar)

Det ofödda barnet väger under denna period från 120 till 150 g. Dess CTE når 15 cm. Huden är fortfarande tunn, men subkutan fettvävnad ligger redan under dem. Ytterligare utveckling av tänder sker, de är täckta med dentin. Under mjölktänderna bildas grundstenarna för permanenta tänder.

Under denna vecka börjar barnet höra. På grund av detta reagerar det på ljud irriterande. Med höga oväntade ljud rör sig fostret aktivt.

Barnets huvud trycks inte längre mot hakan utan ligger nästan vertikalt. Övre extremiteterna är böjda vid armbågarna och handflatorna är nästan alltid knutna till en näve. Ofta suger barnet tummen på handen.

Hjärtslag blir tydligare och läkaren kan redan lyssna på dem med ett vanligt stetoskop..

18 veckor gravid (120-126 dagar)

Fostret väger ungefär 200 g denna vecka och når 20 cm längd.

Oftast sover barnet, under denna period finns det inga rörelser. Som regel känner den blivande mamman just nu barnets rörelser, speciellt om graviditeten inte är den första. Dessa förnimmelser är som mjuka tryck.

Barnets motoriska aktivitet ökar med stress, vilket påverkar fostrets känslomässiga bakgrund. Under sådana perioder känner en kvinna mer aktiva skakningar. Normalt bör barnet röra sig märkbart cirka 10 gånger under dagen..

19: e graviditetsveckan (127-133 dagar)

Barnets vikt varierar från 250 till 300 g och höjden når 23 cm. Kroppen ser redan helt proportionell ut: huvudet växer långsammare än kroppen och alla lemmar förlängs.

Fostret rör sig allt oftare och kvinnan känner sådana rörelser tydligare. Inte bara den blivande mamman kan känna skakningarna utan också den som lägger handen i magen. Kvinnor som förväntar sig en bebis för första gången, bara under denna period kan börja känna fostrets aktivitet.

Organen i det endokrina systemet har förbättrats ytterligare. Sköldkörtel-, bisköldkörtel- och sexkörtlarna samt binjurarna, hypofysen och bukspottkörteln arbetar aktivt.

I blodet, förutom erytrocyter och leukocyter, finns lymfocyter och monocyter. Mjälten börjar delta i blodbildningen.

20 veckor gravid (134-140 dagar)

Fostrets vikt når 350 g och tillväxten varierar från 23 till 25 cm. Barnets hud är fortfarande tunn, täckt med vellushår och fett. Sådana hårstrån kan kvarstå på barnets kropp fram till förlossningsprocessen. Subkutan fettvävnad bildas aktivt.

Ögonen är redan perfekt formade, reflexivt blinkande utvecklas. Samordningen av barnets rörelser förbättras också, tack vare vilket han snabbt och exakt tar fingret till munnen för att suga. Ansiktsuttryck blir mer och mer uttalade, barnet ler, rynkar pannan och klämmer hårt.

Alla blivande mödrar bör redan känna aktiva rörelser i detta skede av graviditeten. Under dagen förändras fysisk aktivitet. Efter uppkomsten av irriterande faktorer rör sig fostret mer intensivt.

Sjätte månaden av graviditetskalendern

21 veckor gravid (141-147 dagar)

Barnets vikt når 380 g och höjden är cirka 27 cm. Mängden subkutant fett ökar, barnets hud täcks av många veck.

Den blivande mamman känner mer och mer påtagliga chocker hos fostret. Han har fortfarande tillräckligt med utrymme i livmodern för att röra sig fritt. Barnet kan sitta upp och ner eller uppta sig horisontellt. När han rör sig kan han dra navelsträngen och skjuta av med sina ben från livmoderns väggar.

Den dagliga sömntiden minskar och kan uppgå till 20 timmar.

22 veckor gravid (148-154 dagar)

Barnets höjd når 28 cm och kroppsvikten är ungefär lika med 0,45-0,5 kg. Huvudet är redan helt proportionellt mot storleken på torso, armar och ben. Underbenen är nästan alltid böjda.

Barnets ryggrad är redan utrustad med alla kotor, leder och ligament. Skeletsystemet blir fortfarande starkare. Fosterhjärnan väger cirka 100 g och innehåller alla nervceller. Barnet är intresserad av sitt utseende och känner lemmarna, ansiktet, rör fingrarna mot ansiktet, böjer huvudet.

Hjärtans storlek ökar avsevärt, det kardiovaskulära systemets arbete förbättras.

23 veckor gravid (155-161 dagar)

Barnet når en längd på cirka 30 cm, dess vikt är fortfarande cirka 0,5 kg. I huden börjar pigment att produceras, varför det blir ljusrött. Skiktet av subkutant fett är fortfarande ganska tunt, vilket gör att barnet ser mycket skrynkligt och tunt ut. Alla hudvävnader är täckta med ett skyddande smörjmedel, varav mer ligger i veck på kroppen.

Äggstockarna fortsätter att utvecklas hos tjejer och pungen hos pojkar. Imitation av andningsrörelser når 60 gånger inom en minut.

Sväljereflexen är fortfarande uttalad: fostret sväljer ofta en liten mängd fostervatten blandat med partiklar av smörjmedel. Vätska från fostervattnet kommer in i blodomloppet och resten deponeras i tarmarna som mekonium. Originalpall är en grön-svart substans med en tjock konsistens.

Enligt normerna ska tarmarna inte tömmas förrän vid leveransen. Att svälja vätskor kan få barnet att hicka. Den blivande mamman känner fostrets hicka som rytmiska rörelser i flera minuter.

24 veckor gravid (162-168 dagar)

I slutet av denna period väger barnet ungefär 0,6 kg och hans längd når 32 cm. Kvinnan känner starka och tydliga fosterskakningar. Det upptar nästan hela livmoderhålan, men det har fortfarande tillräckligt med utrymme för kuppar och förändringar i kroppsposition. Förbättrad muskeltillväxt uppstår.

I slutet av 24 veckor har barnet väl utvecklade sinnesorgan:

 • Visionen börjar fungera, så när ljuset träffar den förväntade mammans mage, klämmer barnet tätt i ögonen och vänder sig bort.
 • Barnet bestämmer de ljud som han gillar och som han inte gillar, och reaktionen på dem är motsatt. Med ett behagligt ljud är fostret lugnt och gör inga plötsliga rörelser. Om han inte gillar ljudet börjar han röra sig intensivt eller helt fryser.

Vid denna tidpunkt upprättas en emotionell koppling mellan kvinnan och barnet. Barnet börjar uppleva samma obehagliga känslor som den blivande mamman, till exempel ångest, sorg eller rädsla.

Sjunde månaden av graviditetskalendern

25 veckor gravid (169-175 dagar)

Det ofödda barns höjd varierar vid den här tiden från 30 till 34 cm och vikten kan nå 0,7 kg. Huden blir elastisk, antalet veck på kroppen minskar på grund av förtjockning av det subkutana skiktet av fettvävnad. Huden är fortfarande tunn med genomskinliga kapillärer som ger den en röd nyans.

Ansiktsutseendet skiljer sig inte från det vanliga för en person: cilier, ögonbryn, öron, ögon, kinder, ögonlock syns tydligt på det. Öronbrosk är fortfarande tunt utan slutliga kurvor.

Benmärgsutvecklingen är aktiv, dess viktigaste funktion är hematopoiesis. Barnets skeletsystem förstärks fortfarande.

I lungorna bildas alveoler som inte fylls med luft förrän leveransen och i utseende ser ut som tömda ballonger. Rätningen av alveolerna inträffar efter barnets första skrik. Under denna period börjar alveolerna att syntetisera ett ytaktivt medel som bibehåller sin form..

26 veckor gravid (176-182 dagar)

Barnets höjd når cirka 35 cm och kroppsvikten når 0,76 kg. Muskelvävnad och subkutant fett fortsätter att tjockna. Ben blir starkare, permanenta tänder bildas fortfarande.

Utvecklingen av barnets könsorgan är inte ännu över. I detta skede av graviditeten bildas slutligen vagina och yttre könsorgan i det kvinnliga fostret. Hos män faller testiklarna ner i pungen, denna process är lång och varar upp till en månad.

Barnet utvecklar en luktsinne.

27 veckor gravid (183-189 dagar)

Barnet väger ytterligare 100 g mer: hans kroppsvikt är 0,85 kg. Fostrets tillväxt når 37 cm. Bukspottkörteln, sköldkörteln och hypofysen arbetar intensivt.

Barnet rör sig fortfarande aktivt inuti livmoderhålan. Från och med den här tiden börjar barnets ämnesomsättning att utvecklas..

28 veckor gravid (190-196 dagar)

Fostret väger cirka 0,95 kg och dess tillväxt når 38 cm. Barnet blir i huvudsak i stånd att leva utanför moderlivet. Vid för tidig födsel, med tillräcklig uppmärksamhet och terapi, samt med hänsyn till frånvaron av utvecklingsavvikelser, kan barnet överleva.

Skiktet av subkutant fett förtjockas fortfarande, huden är fortfarande röd. Så småningom finns det en förlust av vellushår, som bara finns kvar i rygg och axlar. Hårbotten, ögonbrynen och ögonfransarna byter färg till en mörkare färg.

Barnet öppnar ofta ögonen vida. Broskvävnaden i öronen och näsan har ännu inte härdat. Spikarna når inte fingertopparna.

Vid denna tidpunkt är det redan bestämt vem barnet kommer att bli - vänsterhänt eller högerhänt. Detta beror på det faktum att en av hjärnhalvorna börjar arbeta mer intensivt. Om vänster är aktiverad kommer barnet att vara högerhänt, om höger är vänsterhänt.

Åttonde månaden av graviditetskalendern

29 veckor gravid (197-203 dagar)

Barnet väger vid denna tidpunkt redan 1,2 kg och hans tillväxt når 39 cm. Eftersom fostrets storlek är tillräckligt stor upptar den redan nästan hela livmoderhålan. Slumpmässigheten i rörelserna minskar mycket, den blivande mamman känner aktivitet i form av ryck med sina ben. Barnet befinner sig i en position i livmodern, vilket kan vara nedåt eller uppåt.

Cirka en halv liter urin utsöndras av njurarna under dagen. Det finns fortfarande en signifikant skillnad i cirkulationssystemet hos fostret och det födda barnet.

30 veckor gravid (204-210 dagar)

Barnets kroppsvikt når 1,3 kg, och kroppslängden förblir densamma och överstiger inte 39 cm. På grund av den kontinuerliga ansamlingen av subkutant fett slätas veck på huden mer och mer.

Barnet vänjer sig vid det lilla utrymmet och passar för bekvämligheten lemmarna och fäller överkroppen. Huden är fortfarande målad i en ljusröd färg, volymen av vellushår och smörjmedel på kroppen minskas avsevärt.

Alveolerna fortsätter att mogna och bildar ett ytaktivt medel som förbereder lungorna för andningsprocessen efter förlossningen. I hjärnan ökar antalet krökningar och storleken på hjärnbarken.

31 veckor gravid (211-217 dagar)

Barnets kroppsvikt kan nå 1,7 kg och höjden är upp till 41 cm. Barnet sover fortfarande större delen av dagen men perioderna av hans vakenhet förlängs. Samtidigt rör sig han intensivt och kvinnan känner skakningarna.

När fostret somnar stänger det ögonen och när de är vaken är de öppna. Ibland blinkar de. Iris i intrauterin utveckling är blå hos alla barn. Förändringen i ögonfärg inträffar efter barnets födelse. När starkt ljus träffar moderns buk smalnar barnets pupiller och utvidgas.

Hjärnan växer: den är ungefär en fjärdedel av storleken på hjärnan hos vuxna.

32 veckor gravid (218-224 dagar)

I längd växer barnet upp till 42 cm och dess vikt når 1,8 kg. På grund av den konstanta ansamlingen av subkutant fett blir huden ljusare och nästan utan rynkor.

Endokrina organ producerar intensivt hormoner och lungorna fortsätter att ackumuleras ytaktivt medel. Ett hormon bildas i barnets kropp, vilket främjar produktionen av östrogen hos en kvinna, vilket hjälper till att förbereda bröstkörtlarna för den kommande amningen.

Nionde månaden av graviditetskalendern

33 veckor gravid (225-231 dagar)

Barnet går aktivt upp i vikt och vid den här tiden når han redan 2 kg. Barnets tillväxt ökar också och kan vara 44 cm. Huden fortsätter att ljusna och bli jämn på grund av förtjockning av subkutant fett. Det finns mindre och mindre fluffigt hår på kroppen, men mängden skyddande smörjmedel ökar. Spikplattan når redan slutet av fingerhöjden.

Fostret har mindre och mindre ledigt utrymme i livmodern, så dess motoriska aktivitet minskar men blir starkare. Barnets position upp och ner eller skinkorna är fast, och det är osannolikt att han kan välta.

Hjärtets vikt ökar, lungalveolerna bildas nästan fullständigt, hjärnans utveckling är klar, blodkärlens arbete förbättras.

34 veckor gravid (232-238 dagar)

Barnets kroppsvikt kan variera från 2 till 2,5 kg och höjden når 45 cm. Hans position i livmoderhålan är stabil. Det finns fontaneller på skallen, som stängs efter födelseprocessen, tack vare vilken kranialbenen förblir rörliga.

Det finns en aktiv tillväxt och förändring i hårbotten. Barnets ben förstärks: den blivande mamman ger barnet mycket kalcium, vilket manifesteras av krampanfall.

Matsmältningssystemets och njurarnas funktion fortsätter att stimuleras på grund av fostrets ständiga intag av fostervätska. Under dagen frigörs cirka 0,6 liter urin.

35 veckor gravid (239-245 dagar)

Varje dag ökar barnets kroppsvikt vid den här tiden med cirka 30 g. Fostrets vikt under denna period är individuell och kan variera från 2,2 till 2,7 kg. Barnets kroppslängd når 47 cm.

Förbättring av fostrets inre organ fortsätter, vilket förbereder det för livet utanför moderlivet. På grund av det avsatta subkutana fettet ser barnet inte längre ut tunt. En liten mängd vellushår finns kvar på kroppen.

Barnets tarmar innehåller redan en tillräcklig mängd original avföring, som enligt normerna bör lämna 6 timmar efter förlossningen.

36 veckor gravid (246-252 dagar)

Den maximala fostervikten vid denna tidpunkt kan vara upp till 3 kg, tillväxten ligger i intervallet 47 till 48 cm. Den subkutana fettvävnaden hos barnet är redan väl utvecklad, därför finns det praktiskt taget inga veck på kroppen, huden blir lätt.

Oftast ligger barnet upp och ner i livmoderhålan. I detta fall är huvudet i böjt läge och pressas av hakan mot bröstet. Barnets lemmar passar tätt mot kroppen.

För att underlätta fosterhuvudets passage genom födelsekanalen förblir skallen i benen böjlig på grund av närvaron av fontaneller.

Den tionde månaden av graviditetskalendern

I det här steget kan du exakt beräkna leveransdatumet. Hela processen kommer till mållinjen.

37 veckor gravid (254-259 dagar)

Längden på barnets kropp når 49 cm, men vikten är individuell och dess fluktuationer är betydande. Massan av det subkutana fettlagret ökar dagligen med cirka 15 g. Fostrets hud är lätt och förtjockad.

Brosk på näsan och öronen blir starkare och tätare. Lungorna är helt redo att andas efter förlossningen, en tillräcklig mängd ytaktivt medel har ackumulerats i alveolerna.

Matsmältningssystemet har äntligen bildats, i vilka organ peristaltik utförs - rörelser för att driva mat.

38 veckor gravid (260-266 dagar)

Ditt barns vikt och längd är väldigt olika. Barnet är helt redo för den kommande födseln. Dess utseende motsvarar en helt nyfödd. Huden har en ljus nyans, det finns nästan inget vellushår på kroppen, en tillräcklig mängd subkutant fett har ackumulerats.

39 veckor gravid (267-273 dagar)

Barnets kroppsvikt växer fortfarande och ökar till 35 g per dag. Under denna period sjunker fostret vanligtvis ner till bäckenbenen. Hans kropp är helt mogen, moderkakans åldrande börjar, där metaboliska processer försämras.

Andelen av barnets kropp förändras helt:

 1. Axlarna och bröstet är väl utvecklade.
 2. Magen blir rundad.
 3. Armarna och benen är förlängda.

I moderens mage ser barnet ett starkt ljus, hör alla ljud, kan fokusera sin vision, han har redan utvecklat smaklökar.

40 veckor gravid (274-280 dagar)

Barnets kroppsvikt kan variera betydligt under denna period och varierar från 2,5 till 4 kg eller ännu mer. Fostret är helt klart för den kommande förlossningen, när det gäller utvecklingsindikatorer motsvarar det det nyfödda.

Livmodern kontraherar sig regelbundet, vilket känns av en kvinna som smärta i underlivet. Livmoderhalsen börjar öppnas något och barnets huvud pressas ännu tätare mot bäckenet.

Skallens ben förblir mjuka och flexibla så att barnets huvud omformas för att underlätta passage genom födelsekanalen.

Åldersräknare

Det är väldigt enkelt att ta reda på hur många dagar / timmar / minuter som gått sedan din födelsedag. Beräkna hur många dagar det är kvar till din nästa födelsedag

Ålder är längden på perioden från tidpunkten för födseln till nuet eller någon annan specifik tidpunkt. Vanligtvis betyder ordet "ålder" en kalenderålder (passålder, kronologisk ålder).

Åldersräknare

Åldersperioder

Neonatal period (neonatal period) - första 4 veckorna

 • Bröstperiod - från 4 veckor till 1 år
 • Tidig barndom - 1-3 år
 • Förskoleålder - 3 år - 6-7 år
 • Juniorskolålder - 6-7 - 10-12 år
 • Ungdom - 10-12 - 17-18 år

Ungdomsperiod

 • pojkar: 17-21 år
 • flickor: 16-20 år

Mogen ålder (1 period)

 • män 21-35 år
 • kvinnor 20-35 år

Mogen ålder (2 period)

 • män 35-60 år gamla
 • kvinnor 35-55 år
 • Äldre ålder - 55-60 - 75 år
 • Senil ålder - 75-90 år
 • Långlever - 90 år eller mer

Det Är Viktigt Att Veta Om Planering

12 veckor gravid

Förlossning

Den blivande mamman kan gratuleras till slutet av den svåraste graviditetsperioden - hennes första trimester! När allt kommer omkring är de första 12 veckorna de svåraste och mest ansvarsfulla, för under denna period läggs alla organ och system i smulan, och eventuella störningar i denna process kan leda till katastrofala konsekvenser.

Hur man tvättar en nyfödd flicka ordentligt

Analyser

Fysiologiska egenskaper hos spädbarnUnder de första dagarna från infektioner skyddas barnets intima platser av smegma - en gråaktig eller beige beläggning på labia.

Varför behöver gravida kvinnor folsyra (och inte bara)

Analyser

Folsyra (FA) - ett vattenlösligt B-vitamin (B9) - en av de viktigaste komponenterna i rätt näring under planeringsstadiet och under graviditeten.Hur man fyller på folsyrabristTyvärr kan människokroppen inte syntetisera folsyra på egen hand [1].